4a klasės mokiniams svarbu pažinti savo kraštą. Ketvirtokai domėjosi, ką įžymaus, įdomaus galima aplankyti mūsų rajone. Grupelėse rinko medžiagą apie lankomiausius objektus, ją pristatė klasiokams.Turėjome galimybę pėsčiomis išvaikščioti visą didžiulę Pakruojo dvaro teritoriją, susipažinti su dvaro architektūra, nuostabaus grožio aplinka. Sveikatos ir energijos syvų įgijome greitu žingsniu įveikę Rozalimo pušyno pėsčiųjų taką. Nepajutę nuovargio smagiai žaidėme, šokome pušyno aikštelėje. Įdomu buvo apkabinti visiems kartu apie 500 metų senumo Klovainių ąžuolą. Smagu buvo dalyvauti duonos kepimo edukacinėje veikloje Degesiuose. Patys minkėme tešlą, darėme kepaliukus,šovėme” liže juos pečiun ir kantriai laukėme, kol duonelė išpeps. Nepakartojamas jausmas liesti savo rankomis tik iš pečiaus ištrauktą karštą duoną, ją ragauti. Kai parsivežėme kiekvienas po kepaliuką, kvepėjo ne tik klasė, bet ir visa mokykla. Žinojome, kad esame žiemgaliai. Plačiau su žiemgalių istorija susipažinome Žeimelio žiemgalių muziejuje. Kokių tik eksponatų nepamatėme, įdomiausių pasakojimų išgirdome, praturtinome savo žodyną. Smalsu buvo ieškoti paslėpto lobio, kurti meniškus atvirukus. Smagu keliauti ir pažinti savo kraštą.

Trečiokai ir ketvirtokai gimnazistai džiaugėsi, kai į ekonomikos pamoką atėjo netikėta viešnia – Erika Urbonienė. Erika šiais mokslo metais pradėjo dirbti gimnazijos bibliotekoje. Mokiniai labai nustebo, kad Erika yra baigusi Šiaulių universitete ekonomikos mokslus ir keletą metų gyveno ir dirbo Anglijoje. Kodėl grįžo?- klausė gimnazistai, juk turėjo puikų darbą, augo vaikai. Erika vis tik prioritetą nurodė savo vaikus, nes vaikams reikia mokytis, tai - geriau Lietuvoje. Daug patirčių, patarimų išsakė Erika. Džiugino jos betarpiškas ir nuoširdus bendravimas.

Mokinių mintys po susitikimo:

Mindaugas: Man patiko išsakytos mintys apie ekonomikos specialybę.

Eglė: Erika įdomiai ir išsamiai papasakojo apie ekonomikos studijas, darbo galimybes ir gyvenimą užsienyje. Norėčiau, kad tokių susitikimų būtų kuo daugiau.

Almantas: Labiausiai sudomino Erikos darbas užsienyje. Jos darbo patirtis užsienyje, manau, bus tinkamai įvertinta ir Lietuvoje.

Dėkojame Erikai ir linkime puikių darbo pasiūlymų ir atitinkamo atlyginimo.

Ekonomikos mokytoja

IMG 20200922 105711 IMG 20200930 133935

Linkuvos gimnazija pradėjo savo darbą 1918 metų rudenį, o jau spalio aštuntą dieną šaukiamas susirinkimas, kuriame nutarta steigti moksleivių lavinimosi kuopelę „Žibutė“. Ją sudarė moksleiviai, pritariantys ateitininkų ir aušrininkų idėjoms. 1919 m. šios kuopelės laikraštininkai ima leisti laikraštėlį „Laumė“, 1920 m. jis pervadinamas „Atžala“. Tai Linkuvos gimnazijos moksleivių ateitininkų ilgametis neperiodinis leidinys, kuriame rašomi publicistiniai straipsniai, poezija ir jos kritika, prozos bandymai, pateikiama įvairių skaitinių bibliografija, recenzijos, įvairenybės ir kt. Laikraštukas perrašinėjamas ranka 3 – 4 gimnazistų, puošiamas iliustracijomis, įvairiomis užsklandomis ir pan.