Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų

2017-01-17 Nr. D3-29 (1.8)

savivaldybių administracijų direktoriams
DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS VILNIAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
Kaip ir kiekvienais metais Vilniaus lietuvių namai planuoja priimti mokytis lietuvių kilmės vaikus gyvenančius ar gyvenusius užsienyje.
Prašytume rasti galimybių šią informaciją paskelbti Jūsų interneto svetainėje ir supažindinti Jūsų savivaldybėje esančias mokyklas, į kurias kreipiasi mokinių tėvai iš užsienio, kurių vaikai nemoka lietuvių kalbos:

Skaityti daugiau: VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI

       Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių mokiniai. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei  temperatūrai – 6–8  klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

       Tomis dienomis ugdymo procesas vyks tiems mokiniams, kurie atvyks. Neatvykus pusei klasės mokinių (dėl žemos oro temperatūros), naujos temos nebus aiškinamos.

Mokyklos administracija

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kviečia Lietuvos švietimo įstaigas, valstybės institucijas ir organizacijas bei visus geros valios žmones paminėti prieš dvidešimt šešerius metus pasiektą pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.

Kviečiame visus kartu, visoje Lietuvoje 2017 metų sausio 13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose uždegti vienybės ir atminimo žvakutes.
2017 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyks jau dešimtą kartą.

Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.


Sausio 13 d. renginiai Linkuvos gimnazijoje


1. Pilietinės iniciatyvos laikas: 8.00–8.10 val.
 
Mokytojai trumpai primena istorinius įvykius, pasižiūri video įrašus.

2. Istorijos-pilietiškumo pamoka „Pamoka kitaip“ 10.00 val.

Ši pamoka 1gb ir 2ga klasėms vyks Linkuvos kultūros centre. Mokinius lydi ir už jų saugumą atsako L. Alekseriūnienė, A. Masilionis, L. Kupriūnas, N. Mikalajūnienė

Linkuvos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
V. Gelažienė

P.S. Įsisekite neužmirštuolės žiedą prie savo širdies. Tai atminties ir pagarbos ženklas.

zvakes