Saug intern diena 2016

Netradicinės 4–5 pamokos renginio dalyviams: 5a, 5b, 6a, 6b.

Renginys vyks 309, 310 ir informaciniame centre.

IT mokytojos

Šauniausi ir labiausiai motyvuoti Linkuvos gimnazijos 1g–4g klasių mokiniai

I pusmečio pažangumo vidurkis nuo 10 iki 9

paz 2g 4g

Šauniausi ir labiausiai motyvuoti Linkuvos gimnazijos 5–8 klasių mokiniai

I pusmečio pažangumo vidurkis nuo 10 iki 9

paz 5 8kl
 

TREČIADIENĮ (lapkričio 25 d.) – MUZIKOS PAMOKA 11 00 val. (1–4 kl.) ir 12 00 val. (8–3g. kl.)

KETVIRTADIENĮ (lapkričio 26 d.)
vyks ATVIRŲ DURŲ DIENA
nuo 12 00 – 16 00 val.
LAUKIAME VISŲ TĖVELIŲ, GLOBĖJŲ INDIVIDUALIAM POKALBIUI SU MOKYTOJAIS, ADMINISTRACIJA

11-16  Žiemgalių etninės srities pristatymas.

Pr 1 Pr 2

11-17  Žiemgalos krašto liaudies žaidimų ir išminties popietė 5–7 kl. mokiniams.

A 1 A 2

11-18  Viktorina 8–12 kl. mokiniams.

Tr 1 Tr 2

11-19  Mūsų tarmė – žiemgalių šnektos atgarsiai. (Tarmiškai skaitomos žiemgalos krašto rašytojų J. Paukštelio ir M. Katiliškio kūrinių ištraukos).

K 1 K 2

11-20  Vakaronė (šokiai, dainos, žaidimai, pasierzinimai)
P 1 P 2 P 3