Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.

Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos analize, suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui atrinktos 47 mokyklos iš 20 savivaldybių.

Pasitelkta konsultantų komanda padeda atrinktoms mokykloms įsivardyti stiprintinas sritis, parengti veiksmų planus ir juos įgyvendinti.

Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio organizavimo modeliai, kurie projekto mokyklose buvo veiksmingi, pagerino mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengtas modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kuris bus skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje.

Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių patiriamų mokymosi sunkumų ir/ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

Daugiau informacijos apie projektą čia.

Rugsėjo 13-oji – Europos paveldo diena Linkuvoje. Ta proga Linkuvos parapijos klebonas kun. Tomas Janavičius pakvietė visus galinčius ir norinčius padėti sutvarkyti vienuolyno patalpas, kuriose lankysis būsimo renginio svečiai ir dalyviai. Prie būrelio parapijiečių prisijungė ir mūsų gimnazijos mokiniai: Tomas Juzėnas (8b), Paulina Banytė (1gb), Kamilė Galuškaitė (3ga), Goda Jasnauskaitė (3ga) ir Žemyna Židonytė (3ga). Ačiū jiems! Ir visai nesvarbu, kad lijo lietus, kad darbavomės dulkių debesyse, puiki nuotaika ir noras pamatyti darbo rezultatus lydėjo visus.

Tegul kiekvieno iš mūsų atmintyje išlieka Motinos Teresės žodžiai:

„Gerieji jūsų darbai bus užmiršti rytoj.
-Vis dėlto darykite gerus darbus!“

Tikybos mokytoja Vita Vilimienė

 

 

118580533 704172320450198 9142888252090050726 n 118622136 321731105549666 7762050852370527213 n 118649449 746048482902924 1518731210937215317 n 118652390 3572672612765796 1853529141083843290 n

Gražiausios akimirkos iš XCVI laidos abiturientų Brandos atesatų įteikimo šventės  2020-08-07. Nuotraukos J. Pavarotniko. 

002 003 008 009 017 018 019 020 025 026 027 032 033 035 036 047 049 050 051 052

048 023