Saulėtą liepos 14-osios popietę Linkuvos gimnazijos 93 laidos abiturientai susirinko į brandos atestatų įteikimo iškilmes. Šv. Mišias už abiturientus, jų tėvelius, mokyklos bendruomenę aukojo Linkuvos parapijos klebonas Edvardas Zeidotas. Po Šv. Mišių kultūros centre abiturientai ir visi šventės dalyviai klausėsi smuikininko Gedimino Dalinkevičiaus ir gitaristo Simo koncerto. Tai mokyklos dovana abiturientams.
       Seimo narys Arūnas Gumuliauskas už aktyvią kultūrinę veiklą įteikė padėkas Domilei Romanovaitei ir Benui Mačiuliui; už aukštus valstybinių brandos egzaminų rezultatus Gabrielei Krivoščenkaitei ir Ievai Ožiūnaitei, už aktyvią kultūrinę ir sportinę veiklą Pauliui Pašakarniui. Gimnazijos direktorius Vaclovas Stapušaitis linkėjo abiturientams sėkmės tolimesniame gyvenime, sėkmingai pasirinkti studijas, darbą ir įteikė brandos atestatus ir padėkas už įvairius pasiekimus ir laimėjimus. Svajonių išsipildymo palinkėjo ir klasės auklėtoja. Ačiū direktoriui, pavaduotojoms, mokytojams ir aptarnaujančiam personalui tarė Paulius ir Karolina. Pasibaigus iškilmėms – tradicinė bendra nuotrauka prie paminklo „Čia mūsų namai“.

Klasės auklėtoja Angėlė Zalunskienė

atest 1 atest 2 atest 3 atest 4 atest 5 atest 7 atest 8 atest 9 atest 10 atest 11 atest 12 atest 13

Nuotraukos fotografo V. Pėželio

       Birželio 9 dieną Linkuvos gimnazijoje buvo įteikti pagrindinio ugdymo pažymėjimai. Sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius V. Stapušaitis linkėdamas geriausios sėkmės ir saugios vasaros.
       Klasės auklėtojos L. Prancelevičienė ir D. Romanovienė taip pat linkėjo nepaklysti gyvenimo vingiuose ir nenustoti tobulėti. Padėkos žodį gimnazijos direktoriui, pavaduotojoms, mokytojams tarė ir antrokai gimnazistai bei tėvelių atstovė V. Vilimienė.

       Gegužės 30 dieną pradinukai baigė mokslo metus, tačiau gegužės 31 d. susirinko 1a ir 2a klasių mokiniai į vasaros stovyklą. Buvo labai smagu kurti stovyklai pavadinimą, sugalvoti, ką norėtų veikti. Draugiškai padiskutavę, sudarėme veiklos planą.
       Mokėmės bendrauti, žaisti drauge. Mokėmės su mokytoja Alma tapyti marmurinius piešinius. Buvo ir įdomu, ir naudinga. Prieš tai leidomės į kelionę pas verslininkus Jaškulius. Iš ten labai nesinorėjo vaikams išeiti. Juos užbūrė alpakos ir povai. Alpakos leidosi glostomos, maitinamos, net galėjome apkabinti. Džiaugsmas begalinis. Kitą dieną ėjome į Linkuvos kultūros centrą mokytis gaminti lėktuvėlių. Dailininkė Rūta Valionienė iš rūbų segtukų ir ledams skirtų pagaliukų pamokė pasidaryti lėktuvėlius. Vaikai buvo laimingi. Skyrėme laiko ir žvejybai, kur kiekvienas pamėgino sugauti žuvį. Tačiau... Pajutome, kad trūksta kantrybės. O kur dar pažintis su miestelio gatvėmis ir gatvelėmis... Sportavome, daug piešėme, dainavome. Aplankėme nuotraukų parodas. Miesto bibliotekoje ir knygelėmis pasidomėjome, ir su žaislais pažaidėme. Nepamiršome ir burbulų pūsti. Stovyklai skirtos dienos prabėgo labai greitai. Valgykloje valgėme pusryčius ir pietus. Virėjos labai gražiai padengdavo stalą, netrūko nei vaisių, nei ledų. Ačiū joms. Stovyklauti mokiniams labai patiko.   

Pradinių klasių mokytojos Daiva Kuginienė ir Marytė Pališkienė.

st 1a 2a 1 st 1a 2a 2 st 1a 2a 3 st 1a 2a 4 st 1a 2a 5 st 1a 2a 6 st 1a 2a 7 st 1a 2a 8