(1912 04 12 -  1979 04 07)

Dailininkas, pedagogas Alfonsas Motiejūnas gimė Ruponių kaime. Jo tėvas Juozas Motiejūnas buvo mažažemis valstietis, amatininkas mūrininkas, statęs namus ne tik tvirtai, bet ir „kad gražu būtų“. Matyt, potraukį menui paveldėjo ir sūnus, vaikystėje piešdavęs  ant klėtelės, ant tvarto durų...

Linkuvos gimnazijos auklėtinis turėjo padirbėti pardavėju, kad sutaupytų pinigų ir galėtų mokytis Kauno meno mokykloje, į kurią stoti paskatina ten jau mokęsis linkuvietis Jonas Vilutis. 1938 m. A. Motiejūnas studijas tęsia Vilniaus dailės akademijoje, kurią baigia 1941 m. Jo mokytojai buvo garsūs to meto dailininkai J.    Vienožinskis, A. Žmuidzinavičius, P. Kalpokas, A. Galdikas... Didelės, spalvingos studijų metų drobės dingsta karo metu, o jaunas dailininkas priverstas grįžti į tėviškę. Įsidarbina Linkuvos gimnazijoje piešimo mokytoju. Atsiminimuose užfiksuota, kad tada dar mokinei Stasei Lovčikaitei jis pranašavo dailininkės karjerą. Šiuo neramiu metu A. Motiejūnas beveik netapė ir tik 1945 m. pradėjo intensyvų kūrybinį darbą, ėmė dalyvauti parodose, dirbo Vilniaus dramos teatre dailininku. 1948 m. priimamas į Dailininkų sąjungą, dėsto Vilniaus dailės institute, o 1952 m. perina dirbti į „Dailės“ kombinatą.

Kovo 22 d. grupė vyresniųjų gimnazistų VU Šiaulių akademijos STEAM centro chemijos  laboratorijoje atliko tiriamąjį darbą „Dažikliais užterštų nuotekų valymas aktyvintomis anglimis“.

Vandens vartojimas yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Jis naudojamas įvairiose žmogaus veiklos srityse, o to pasekmė – nuotekos, užterštos organiniais, biogeniniais, naftos produktais. Patekęs į gamtinę aplinką, nevalytas nuotekų vanduo skatina telkinių eutrofikaciją, ant vandens paviršiaus sudaro plėvelę, kuri trikdo dujų apykaitą. Nuotekų valymui taikomi biologiniai, cheminiai, adsorbciniai metodai. Aktyvuota anglis yra veiksminga priemonė, siekiant iš nuotekų pašalinti neorganines arba tirpias organines medžiagas.

Tiriamojo darbo tikslas – išvalyti dažikliu užterštą vandenį aktyvuota anglimi ir apskaičiuoti dažiklio išvalymo efektyvumo laipsnį. Nejučia prabėgo trys eksperimentinio darbo valandos. Mokiniai patobulino svėrimo, filtravimo, tikslios koncentracijos tirpalų ruošimo ir skiedimo įgūdžius, mokėsi dirbti su automatinėmis pipetėmis, spektrofotometru, kompiuterine „Vernier spectral analysis“  programa. Tyrimo duomenims apdoroti taikė matematikos žinias.

Chemijos mokytoja V. Gudonienė

1 4 7 8 11 15 16

„Vanduo! Tu neturi nei skonio, nei kvapo - tavęs nusakyti negalima, tavimi gardžiuojamės nežinodami tavęs. Netinka sakyti, kad tu būtinas gyvybei, tu pats esi gyvybė. Tu pats didžiausias turtas pasaulyje“. Tai tiksliausi ir gražiausi žodžiai apibūdinantys vandenį, kuriuos pasakė garsus rašytojas Antuanas de Sent Egziuperi. Gimnazijos bendruomenė paminėjo Pasaulinę vandens dieną, ragavo keturių rūšių vandenį, bandė rasti skonio skirtumus, spėti kuris vanduo yra vertingiausias. Mokiniai sužinojo, kodėl mūsų organizmui svarbus vanduo, kas atsitinka su kūnu ir sveikata, jei per mažai geriame vandens, kiek turėtume išgerti jo.
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje D. Mockūnienė
vandens diena2 vandens diena3 vandens diena4 vandens diena5 vandens diena1