Naudojame tik būtinus slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Skaityti daugiau

🍪
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Skirtingos veiklos
Tradicinis abiturientų spektaklis „ Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę) 2024 m.
Brandos atestatų įteikimas

Dovana gimnazijos bendruomenei

2023 m. vasario 21 d. sukako 140 metų nuo lietuviško mėnraščio „Aušra“ pirmojo numerio, išleisto Mažojoje Lietuvoje, Ragainėje ir Tilžėje 1883 – aisiais ir ėjusio iki 1886 metų birželio. Pirmojo laikraščio Lietuvoje perleidimą inicijavo ir globojo Lietuvos Respublikos Prezidentas dr. Gitanas Nausėda, Mecenatas – kultūros geradarys dr. Pranas Kiznis.

Nepriklausomybės akto signataro Jono Basanavičiaus ir redaktorių Jurgio Mikšo, Jono Šliūpo, Martyno Jankaus ir Juozo Andziulaičio – Kalnėno leidinys sutalpintas į keturias knygas originaliu formatu perspausdintais ir įrištais 1883, 1884, 1885 bei 1886 m. komplektais  su penktąja Įvadine arba aiškinamąja knyga „Mėnraščio AUŠRA (1883 – 1886) 140 – mečiui atminti DOVANA LIETUVAI. “Knygos išleistos 2,1 tūkst. egzempliorių tiražu ir skirtos Lietuvos mokykloms, muziejams ir bibliotekoms. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos  kreipimesi į mokyklos bendruomenę rašoma: „Tikimės, kad šią dovaną branginsite, skaitysite ir kūrybiškai naudosite Jūsų mokyklai reikšmingomis progomis, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros bei kitų dalykų  pamokose ir pilietiškumo iniciatyvoms.“

„Atminties kelias“ – žuvusiems žydams atminti

Mūsų gimnazijos 7a ir 3g kl. mokiniai rugsėjo 22 dieną kartu su Linkuvos kultūros centro, bibliotekos, seniūnijos, specialiosios mokyklos atstovais simboliškai ėjo mirties keliu, vedusiu į žydų kapavietę Atkočiūnmiškyje. Prie paminklo dėdami atminimo akmenukus, perskaitė žuvusiųjų vardus, įsmeigė Dovydo žvaigždes, tylos minute pagerbė žuvusių atminimą.

Muziejaus vadovė A. Ašmonavičienė

ŠIMTASIS GIMNAZINIS RUGSĖJIS

20230831 082753

2018 m.  kartu su Lietuvos valstybės  jubiliejumi minėjome ir Linkuvos gimnazijos šimtmetį. Iš pradžių buvo leista steigti pirmąsias keturias klases, paskirtas direktorius Ignas Brazdžiūnas. Taip 1918 – 08 – 16 įsteigta „Saulės“ progimnazija, o pilną  gimnaziją steigti Linkuvoje Švietimo ministerija leido 1923 m. liepos 1 d. Gimnazija buvo privati, jos išlaikymu rūpinosi „Vyturio“ ir Linkuvos gimnazijos draugijos.  Dar po dvejų metų, t. y. 1925 m. buvo išleista pirmoji mūsų gimnazijos abiturientų laida su 23 absolventais. Taigi šis rugsėjis formaliai būtų šimtasis gimnazijos istorijoje!

 

2023 - ieji yra Tremtinių ir politinių kalinių metai

bėgiai

Šiemet sukanka 70 metų nuo Sovietų Sąjungos 1953 m. vykdytų paskutinių masinių okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimų į Rytus. Tremiami buvo ne tik lietuviai, bet ir lenkai, totoriai, žydai, kitų tautybių Lietuvos gyventojai. Tai buvo gražiausias tautos žiedas, aktyviausi visuomenės veikėjai, tarpukario nepriklausomybės metais susiformavusi Lietuvos inteligentija, turtingesni ūkininkai.