Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų

2017-01-17 Nr. D3-29 (1.8)

savivaldybių administracijų direktoriams
DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS VILNIAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
Kaip ir kiekvienais metais Vilniaus lietuvių namai planuoja priimti mokytis lietuvių kilmės vaikus gyvenančius ar gyvenusius užsienyje.
Prašytume rasti galimybių šią informaciją paskelbti Jūsų interneto svetainėje ir supažindinti Jūsų savivaldybėje esančias mokyklas, į kurias kreipiasi mokinių tėvai iš užsienio, kurių vaikai nemoka lietuvių kalbos:

Skaityti daugiau: VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI

       Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių mokiniai. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei  temperatūrai – 6–8  klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

       Tomis dienomis ugdymo procesas vyks tiems mokiniams, kurie atvyks. Neatvykus pusei klasės mokinių (dėl žemos oro temperatūros), naujos temos nebus aiškinamos.

Mokyklos administracija