www.mukis.lt
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.
www.smm.lt
•    Brandos egzaminai.
•    Apie stojimą į aukštąsias mokyklas.
•    Apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.
•    Mokslo ir studijų reforma – abiturientams.
http://www.aikos.smm.lt
•    supažindinimas bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis.
•    Pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant.
•    Informacija apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.
www.lamabpo.lt
•    Aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai irs.
•    Studentų priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2012 ir 2013 metais sąlygos.
•    Konkursinio balo skaičiuoklė.
www.egzaminai.lt
•    Informuoja apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus.
•    Pateikia informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas,  egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.
www.kastu.lt
•    Informuoja jaunimą apie sudaromas galimybes studijuoti užsienyje (Danijos, Švedijos, Nyderlandų, Anglijos ir Škotijos aukštosiose mokyklose), suprantamomis sąlygomis organizuoja stojimo procesą į užsienio aukštąsias mokslo įstaigas bei padeda ieškoti atsakymų į visus klausimus, susijusius su studijomis ir gyvenimu užsienyje.
www.karjerosmokykla.lt
•    Informuoja kaip rašomas Europinio standarto gyvenimo aprašymas, oficialiai patvirtintas visose ES šalyse. Pateikia žinių apie Europass (istorija ir dokumentai, galimybė susikurti savo CV).
www.psichologai.lt
•    Profesinio kryptingumo testai moksleiviams.
www.euroguidance.lt
•    Testai.
•    Karjeros planavimo žingsniai.
•    Profesijų aprašai. Filmai apie profesijas.
•    Leidinio „PIT geroji patirtis. Metodinė medžiaga profesinio informavimo specialistui“ elektroninė versija.
•    ŠMPF išleistas gidas „Susipažink. Įvertink. Važiuok“.
•    Eroguidance projekto išleistas leidinys „Profesinis orientavimas tarptautiniuose projektuose“.
http://www.studijos.lt
•    Informacija apie visas mokymo įstaigas bei mokymo programas.
•    Konkursinio balo skaičiuoklė.
•    Ankstesnių metų brandos egzaminų užduotys.
www.tinklas.lt/kur-studijuoti
•    Elektroninis leidinys abiturientams.
www.ldb.lt/jaunimui
•    Jaunimo darbo svetainė (Lietuvos darbo birža).
www.ldb.lt
(Lietuvos darbo birža › Informacija › Darbo rinka‎)
•    Skyriuje „Darbo rinka“ pateikiamas įsidarbinimo galimybių barometras.
www.vmsfondas.lt  – Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo interneto svetainė.
•    Informacija studentams apie paskolas
Ateities profesija - YouTube
•    Laidų ciklo „Ateities profesija“ įrašai.
www.zinauviska.lt

•    Informacija apie studijas, savanorystę, keliones, darbą, finansavimo paiešką.
www.nrcg.lt
•    Straipsniai apie karjeros planavimą Vakaruose.
www.balticsudent.lt

•    Informacija apie mokymosi galimybes užsienyje.
http://eac.osf.lt/eu/
•    Studijų užsienyje informacijos centras.
http://ec.europa.eu/ploteus/
•    Mokymosi/studijų galimybės, nacionalines švietimo sistemos, mobilumo programos ir jų finansavimas bei naudinga informacija vykstantiems į kitas šalis.
www.skvc.lt
•    Studijų kokybės vertinimo centro informacija.

http://www.cvbankas.lt
•    Darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną.
http://www.europass.lt
•    Švietimo mainų paramos fondo informacija.
•    Europass dokumentai - tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.
www.darbo.lt
•    Darbo skelbimai.

      Karjera – visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, kuris prasideda jau mokykloje.

      Linkuvos gimnazija nuo 2012 m. dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (1 etapas). Projektą vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
      Karjeros paslaugos:
•    ugdymas karjerai  – kryptingas asmens karjeros kompetencijų (savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo) ugdymas;
•    karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimas, analizė, sisteminimo ir teikimo procesas;
•    karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.
      Pagrindinis karjeros paslaugų tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

      Uždaviniai:
•    padėti mokiniams pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
•    teikti bei mokyti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
•    siekti, kad mokiniai priimtų adekvačius karjeros sprendimus, remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu;
•    siekti, kad mokiniai, remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
•    organizuoti mokiniams įdomias ir naudingas ugdymo karjerai veiklas.

      Į karjeros koordinatorę Joaną Gelžinienę kreiptis iš anksto el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba el. dienyne (pranešimų sistemoje). Registruodamiesi arba pateikdami klausimus, nurodykite savo vardą, pavardę, klasę, kokios informacijos pageidautumėte.

ABITURIENTO ATMINTINĖ. VISKAS, KĄ TURI ŽINOTI.

VADOVAS TĖVAMS. KAIP PADĖTI VAIKUI RENKANTIS KARJERĄ.