2016 m. kovo 3 d. Linkuvos gimnazistai dalyvavo prevenciniame renginyje „Aš – policijos pareigūnas“, kuris vyko „Atžalyno“ gimnazijoje.
Renginį sveikinimu pradėjo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato viršininkas M. Beržanskis. Susirinkusiems mokiniams Pakruojo r. PK bendruomenės pareigūnas, Prevencijos poskyrio specialistas V. Raguckas pateikė informaciją apie policijos pareigūno studijas, darbo specifiką, karjeros galimybes. Mykolo Romerio universiteto viešo saugumo fakulteto II-ojo kurso studentė K. Jutinskaitė rodė skaidres ir filmą apie policijos pareigūno studijas. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato patrulių rinktinės kinologų būrio vadas A. Petrošius supažindino su kinologo darbo specifika, aiškino, kaip šunys dresuojami, kad rastų narkotikus. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės mobiliojo būrio vadas A. Skiutė ir vyriausiasis patrulis D. Vaišvila demonstravo neperšaunamą liemenę, skydą ir kitą amuniciją.
       Besidomintys policininko profesija daugiau informacijos ras čia: http://www.policija.lt/index.php?id=3999

Soc. pedagogė Liuda Bigailienė ir karjeros koordinatorė Joana Gelžinienė

S po 1 S po 2 S po 3 S po 4 S po 5 S po 6

       Kovo13 d., penktadienį, 7b–8ab klasių mokiniai dalyvavo profesinio veiklinimo vizituose. Pirmiausia apsilankėme kino centre „GARSAS“, kur žiūrėjome prancūzų režisieriaus P. Plissono dokumentinį filmą „Pakeliui į mokyklą“. Tai filmas apie besivystančių šalių vaikų sunkų, ilgą bei pavojingą kelią mokyklon: du kartus per dieną vienuolikmetis Džeksonas ir jo mažoji sesutė pėsčiomis žygiuoja 15 km per laukiniais žvėrimis knibždančią Kenijos savaną, o jo bendraamžis Karlitas su sesute raiti sukaria 18 km per Argentinos lygumas ir t. t. Sužavėjo filmo herojų net ne noras, o ryžtas, drąsa mokytis, anksti įsisąmoninta atsakomybė už savo gyvenimą. Galime tik pavydėti, kaip jie brangina savo mokyklą, savo šalį.
       Po to vykome į UAB „GLASREMIS“ – tai meninio stiklo studija. Pamatėme, kaip gaminamas stiklas, išklausėme paskaitą apie stiklo gaminimo etapus. Apžiūrėjome stiklo dirbinių parodą, kurioje eksponuojamos įvairiausių spalvų ir formų vazos, dekoratyvinės lėkštės... net stiklinis šautuvas! Na ir paskiausiai apsilankėme prekybos ir pramogų centre RYO. Grįžome pilni įvairiausių įspūdžių. Dėkojame šio profesinio veiklinimo vizito organizatorėms Joanai Gelžinienei ir Gretai Jasiūnienei.

Rugilė Bartašiūtė, 8a kl.

panev

       Gruodžio 2 dieną Linkuvos gimnazijos 1gab gimnazistai keliavo į profesinio veiklinimo ekskursiją po Šiaulius.
       Pirmiausia aplankėme Šiaulių universiteto biblioteką. Tokios gražios dar niekada nesame matę! Penkiaaukščiame pastate telpa pusė milijono knygų! Apžiūrėjome senąsias knygas, rankraščius ir nuotraukas, susipažinome su bibliotekos naujovėmis. Visus nustebino muzikos kambarys: keli šimtai tūkstančių diskų ir kasečių! Išvydome, kokiomis programomis naudojasi universiteto studentai kurdami muziką.
       Po to apsilankėme „Šiaulių krašto“ redakcijoje, prie kurios įėjimo mus nufotografavo, o viduje  šiltai sutiko dienraščio redaktorė ir žurnalistė Rūta Jankuvienė, kuri papasakojo apie žurnalisto profesiją, parodė, kokį kelią nueina laikraštis, kol pasiekia skaitytojus. Laikraščio  redaktorius Vladas Vertelis padovanojo knygą „NATO oro policijos misijos dešimtmetis“.
       Įspūdingiausia pasirodė aktoriaus profesija, su kuria susipažinome Šiaulių valstybiniame dramos  teatre. Nors aktoriaus darbas sunkus, tačiau jis ir be galo įdomus. Ėjome nuo drabužinės iki grimerinės, nuo butaforijos kambario iki žiūrovų salės. Sužinojome,  iš ko daromos dekoracijos ir kiti spektakliui reikalingi daiktai, galėjome pasimatuoti kostiumus ir netgi trumpam tapti blondinais, brunetais ar šatenais.  Mus pakvietė atvažiuoti pažiūrėti ir spektaklių. Išties viliojantis pasiūlymas...
       Buvo aplankyta ir AB  „Titnago“  spaustuvė, įkurta 1923 m. Čia matėme, kaip spausdinami laikraščiai ir knygos.
       Tačiau kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Pilni įspūdžių, beveik apsisprendę, kuo norim būti, grįžome namo. Dėkojame projekto koordinatorei Joanai Gelžinienei, klasių auklėtojoms Birutei Deveikienei ir Virginijai Ogintienei už šią puikią pažintinę ekskursiją.

Emilija Pukevičiūtė 1gb kl.

  Esk1 Esk2 Esk3 Esk4 Esk5

       Spalio 9 d. Savivaldos  diena rajone. Patirties ir įspūdžių diena dalyvavusiems, artimiau susipažinusiems su pasirinktomis ir širdžiai mielomis profesijomis. Maždaug iš keturiasdešimties dalyvių buvome ir mes, penkios abiturientės iš Linkuvos gimnazijos. Taigi dalijamės įspūdžiais:
       Monika Jankaitytė: Man ši diena leido susipažinti su naujais žmonėmis ir juos geriau suprasti. Labiausiai patiko bendrauti – Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centre pavadavau socialinės rūpybos specialistę.
       Rasa Misevičiūtė: Gavau daugiau žinių apie pasirinktą specialybę, patiko bendrauti, daug sužinoti... Ypač daug išgirdau iš civilinės saugos ir mobilizacijos specialistės lūpų.
       Aistė Kanapeckaitė: Pavadavau Sporto centro direktorių, daug sužinojau apie jo pareigas, stebėjau varžybas, domėjausi įvairia veikla. Puiki diena – artimiau susipažinau su patinkančia sritimi, tačiau dabar tikrai žinau, ko nenoriu – nebūčiau direktore – per daug „popierizmo“ ir per mažai veiksmo!
       Domantė Dovidonytė: Iki šios dienos neįsivaizdavau, kad merės darbas toks atsakingas ir turi lemiamą reikšmę priimant Pakruojo rajonui aktualius sprendimus.
       Aistė Aperavičiūtė: Pavadavau teisės skyriaus specialistę. Labiausiai patiko stebėti komisijos darbą, kai priimami rimti sprendimai ir dar sugebama pajuokauti.

  SavD0 SavD1 SavD2 SavD3 SavD4

2012–2013 m. m.
Linkuvos gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas), kurį vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Gimnazijoje buvo organizuojamos įvairios veiklos, padedančios mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas: pažinti save ir karjeros galimybes, planuoti ir įgyvendinti karjerą:
•    Vaizdo konferencija 3g klasių mokiniams apie numatomas stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas 2014 metais Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre.
•    Organizacijos „Fox Universitetai“ „Specialybių mugė 2012“ Šiauliuose.
•    Neformalaus ugdymo organizacijos „Sėkmės mokykla“ ir ISM vadybos ir ekonomikos universiteto projekto „Atrask save: tiesiausias kelias svajonės link“ paskaitos Šiauliuose.
•    „Sėkmės mokyklos“ lektoriaus, „Mokymų akademijos“ įkūrėjo Gintaro Ignatavičiaus paskaita „Viešasis kalbėjimas“ 2g–3g klasių mokiniams.
•    Gimnazija prisijungė prie profesinės savanorystės projekto „Kam to reikia“. Projekto pagrindinis tikslas – didinti moksleivių motyvaciją ir kūrybiškumą, padėti jiems pasirinkti profesiją. Naudojantis portalu www.kamtoreikia.lt į mokyklą pakviesta „Swedbank“ Asmeninių finansų instituto Lietuvoje vadovė  Odeta Bložienė. Ji vedė pamoką „Savarankiško gyvenimo pradžia“ 3g–4g klasių mokiniams.
•    2g klasių mokiniams savęs pažinimo, karjero planavimo pamokas vedė Pakruojo švietimo centro karjeros konsultantė Greta Jasiūnienė.
•    Išvyka į Karjeros dieną Pakruojo rajono apylinkės teisme
•    2g klasių mokiniai dalyvavo „Šešėliavimo“ projekte Pakruojo rajono savivaldybėje „Savivaldybės specialistas vienai dienai“. Domantė Dovidonytė susipažino su jaunimo reikalų koordinatorės, Deivydas Mikolaitis su Juridinio skyriaus, Edgaras Navickas su Planavimo ir investicijų poskyrio, Reigardas Červinskij su sporto centro specialisto darbu.
•    Vyko integruotos dailės, informacinių technologijų, ekonomikos, lietuvių, rusų, anglų kalbų, etikos pamokos. Taip pat profesinis orientavimas integruotas pradinio ugdymo dalykų turinyje ir renginiuose.
•    Vyko klasės valandėlės, skirtos savęs ir savo galimybių pažinimui.
•    Vyko karjeros koordinatorės konsultacijos gimnazijos karjeros centre.
•    Vyko nuolatinė informacijos sklaida e. dienyne, e. paštu, stende.
•    Dalis 3g–4g klasių mokinių pildė karjeros planus.
•    Organizuoti susitikimai su įvairių mokyklų atstovais, socialiniais partneriais. Su mokiniais bendravo:
ISM vadybos ir ekonomikos universiteto atstovai, KTU dėstytojai ir studentai, „FOX universitetų“ atstovai, ŠU Menų fakulteto dėstytojai ir studentai, ŠU Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros dėstytojai ir studentai, DNB banko atstovai, Edukacinio projekto LIFTAS lektorės – koordinatorės, Mechanizuotos pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ kariai, Linkuvos parapijos klebonas, Pakruojo darbo biržos konsultantė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos psichologė.
•    Linkuvos gimnazijos komanda dalyvavo Šiaulių universiteto tarptautinės savaitės „STUDIJOS, MOKSLAS IR KULTŪRA BE SIENŲ“ renginyje – regiono moksleivių dažasvydžio turnyre „Šiaulių universiteto rektoriaus taurė 2013“.
•    Mokiniai už dailės ir informacinių technologijų darbus, išsiųstus ŠPRC konkursui „Mano svajonių profesija“, pelnė gausias padėkas, diplomus ir prizą – žaidimą „Alias“.
•    Praktinės pažintys su įvairiomis profesijomis vyko ekskursijų, žygių, stovyklos metu.

UGDYMAS KARJERAI 2014

Karjeros koordinatorė Joana Gelžinienė