Karjeros ugdymas. 2g klasių mokiniai susitiko su Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos dėstytojais.

20 21 22