2012–2013 m. m.
Linkuvos gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas), kurį vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Gimnazijoje buvo organizuojamos įvairios veiklos, padedančios mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas: pažinti save ir karjeros galimybes, planuoti ir įgyvendinti karjerą:
•    Vaizdo konferencija 3g klasių mokiniams apie numatomas stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas 2014 metais Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre.
•    Organizacijos „Fox Universitetai“ „Specialybių mugė 2012“ Šiauliuose.
•    Neformalaus ugdymo organizacijos „Sėkmės mokykla“ ir ISM vadybos ir ekonomikos universiteto projekto „Atrask save: tiesiausias kelias svajonės link“ paskaitos Šiauliuose.
•    „Sėkmės mokyklos“ lektoriaus, „Mokymų akademijos“ įkūrėjo Gintaro Ignatavičiaus paskaita „Viešasis kalbėjimas“ 2g–3g klasių mokiniams.
•    Gimnazija prisijungė prie profesinės savanorystės projekto „Kam to reikia“. Projekto pagrindinis tikslas – didinti moksleivių motyvaciją ir kūrybiškumą, padėti jiems pasirinkti profesiją. Naudojantis portalu www.kamtoreikia.lt į mokyklą pakviesta „Swedbank“ Asmeninių finansų instituto Lietuvoje vadovė  Odeta Bložienė. Ji vedė pamoką „Savarankiško gyvenimo pradžia“ 3g–4g klasių mokiniams.
•    2g klasių mokiniams savęs pažinimo, karjero planavimo pamokas vedė Pakruojo švietimo centro karjeros konsultantė Greta Jasiūnienė.
•    Išvyka į Karjeros dieną Pakruojo rajono apylinkės teisme
•    2g klasių mokiniai dalyvavo „Šešėliavimo“ projekte Pakruojo rajono savivaldybėje „Savivaldybės specialistas vienai dienai“. Domantė Dovidonytė susipažino su jaunimo reikalų koordinatorės, Deivydas Mikolaitis su Juridinio skyriaus, Edgaras Navickas su Planavimo ir investicijų poskyrio, Reigardas Červinskij su sporto centro specialisto darbu.
•    Vyko integruotos dailės, informacinių technologijų, ekonomikos, lietuvių, rusų, anglų kalbų, etikos pamokos. Taip pat profesinis orientavimas integruotas pradinio ugdymo dalykų turinyje ir renginiuose.
•    Vyko klasės valandėlės, skirtos savęs ir savo galimybių pažinimui.
•    Vyko karjeros koordinatorės konsultacijos gimnazijos karjeros centre.
•    Vyko nuolatinė informacijos sklaida e. dienyne, e. paštu, stende.
•    Dalis 3g–4g klasių mokinių pildė karjeros planus.
•    Organizuoti susitikimai su įvairių mokyklų atstovais, socialiniais partneriais. Su mokiniais bendravo:
ISM vadybos ir ekonomikos universiteto atstovai, KTU dėstytojai ir studentai, „FOX universitetų“ atstovai, ŠU Menų fakulteto dėstytojai ir studentai, ŠU Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros dėstytojai ir studentai, DNB banko atstovai, Edukacinio projekto LIFTAS lektorės – koordinatorės, Mechanizuotos pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ kariai, Linkuvos parapijos klebonas, Pakruojo darbo biržos konsultantė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos psichologė.
•    Linkuvos gimnazijos komanda dalyvavo Šiaulių universiteto tarptautinės savaitės „STUDIJOS, MOKSLAS IR KULTŪRA BE SIENŲ“ renginyje – regiono moksleivių dažasvydžio turnyre „Šiaulių universiteto rektoriaus taurė 2013“.
•    Mokiniai už dailės ir informacinių technologijų darbus, išsiųstus ŠPRC konkursui „Mano svajonių profesija“, pelnė gausias padėkas, diplomus ir prizą – žaidimą „Alias“.
•    Praktinės pažintys su įvairiomis profesijomis vyko ekskursijų, žygių, stovyklos metu.

UGDYMAS KARJERAI 2014

Karjeros koordinatorė Joana Gelžinienė