www.mukis.lt
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.
www.smm.lt
•    Brandos egzaminai.
•    Apie stojimą į aukštąsias mokyklas.
•    Apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.
•    Mokslo ir studijų reforma – abiturientams.
http://www.aikos.smm.lt
•    supažindinimas bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis.
•    Pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant.
•    Informacija apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.
www.lamabpo.lt
•    Aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai irs.
•    Studentų priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2012 ir 2013 metais sąlygos.
•    Konkursinio balo skaičiuoklė.
www.egzaminai.lt
•    Informuoja apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus.
•    Pateikia informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas,  egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.
www.kastu.lt
•    Informuoja jaunimą apie sudaromas galimybes studijuoti užsienyje (Danijos, Švedijos, Nyderlandų, Anglijos ir Škotijos aukštosiose mokyklose), suprantamomis sąlygomis organizuoja stojimo procesą į užsienio aukštąsias mokslo įstaigas bei padeda ieškoti atsakymų į visus klausimus, susijusius su studijomis ir gyvenimu užsienyje.
www.karjerosmokykla.lt
•    Informuoja kaip rašomas Europinio standarto gyvenimo aprašymas, oficialiai patvirtintas visose ES šalyse. Pateikia žinių apie Europass (istorija ir dokumentai, galimybė susikurti savo CV).
www.psichologai.lt
•    Profesinio kryptingumo testai moksleiviams.
www.euroguidance.lt
•    Testai.
•    Karjeros planavimo žingsniai.
•    Profesijų aprašai. Filmai apie profesijas.
•    Leidinio „PIT geroji patirtis. Metodinė medžiaga profesinio informavimo specialistui“ elektroninė versija.
•    ŠMPF išleistas gidas „Susipažink. Įvertink. Važiuok“.
•    Eroguidance projekto išleistas leidinys „Profesinis orientavimas tarptautiniuose projektuose“.
http://www.studijos.lt
•    Informacija apie visas mokymo įstaigas bei mokymo programas.
•    Konkursinio balo skaičiuoklė.
•    Ankstesnių metų brandos egzaminų užduotys.
www.tinklas.lt/kur-studijuoti
•    Elektroninis leidinys abiturientams.
www.ldb.lt/jaunimui
•    Jaunimo darbo svetainė (Lietuvos darbo birža).
www.ldb.lt
(Lietuvos darbo birža › Informacija › Darbo rinka‎)
•    Skyriuje „Darbo rinka“ pateikiamas įsidarbinimo galimybių barometras.
www.vmsfondas.lt  – Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo interneto svetainė.
•    Informacija studentams apie paskolas
Ateities profesija - YouTube
•    Laidų ciklo „Ateities profesija“ įrašai.
www.zinauviska.lt

•    Informacija apie studijas, savanorystę, keliones, darbą, finansavimo paiešką.
www.nrcg.lt
•    Straipsniai apie karjeros planavimą Vakaruose.
www.balticsudent.lt

•    Informacija apie mokymosi galimybes užsienyje.
http://eac.osf.lt/eu/
•    Studijų užsienyje informacijos centras.
http://ec.europa.eu/ploteus/
•    Mokymosi/studijų galimybės, nacionalines švietimo sistemos, mobilumo programos ir jų finansavimas bei naudinga informacija vykstantiems į kitas šalis.
www.skvc.lt
•    Studijų kokybės vertinimo centro informacija.

http://www.cvbankas.lt
•    Darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną.
http://www.europass.lt
•    Švietimo mainų paramos fondo informacija.
•    Europass dokumentai - tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.
www.darbo.lt
•    Darbo skelbimai.