Karjera – visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, kuris prasideda jau mokykloje.

      Linkuvos gimnazija nuo 2012 m. dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (1 etapas). Projektą vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
      Karjeros paslaugos:
•    ugdymas karjerai  – kryptingas asmens karjeros kompetencijų (savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo) ugdymas;
•    karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimas, analizė, sisteminimo ir teikimo procesas;
•    karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.
      Pagrindinis karjeros paslaugų tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

      Uždaviniai:
•    padėti mokiniams pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
•    teikti bei mokyti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
•    siekti, kad mokiniai priimtų adekvačius karjeros sprendimus, remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu;
•    siekti, kad mokiniai, remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
•    organizuoti mokiniams įdomias ir naudingas ugdymo karjerai veiklas.

      Į karjeros koordinatorę Joaną Gelžinienę kreiptis iš anksto el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba el. dienyne (pranešimų sistemoje). Registruodamiesi arba pateikdami klausimus, nurodykite savo vardą, pavardę, klasę, kokios informacijos pageidautumėte.

ABITURIENTO ATMINTINĖ. VISKAS, KĄ TURI ŽINOTI.

VADOVAS TĖVAMS. KAIP PADĖTI VAIKUI RENKANTIS KARJERĄ.