Linkuvos gimnazija, dalyvaudama „Olimpinės kartos“ ugdymo veiklų konkursuose parengė ir įgyvendino projektą „Visi skirtingi, bet stiprūs kartu“, kuriame dalyvavo Linkuvos gimnazijos, specialiosios mokyklos ir vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ ugdytiniai.

Linkuvos gimnazijai švenčiant 100 metų Jubiliejų, sportinės veiklos teiktinu pavyzdžiu, tęsdamos savo mokyklos olimpinių vertybių puoselėjimą šiuo projektu „Visi skirtingi, bet stiprūs kartu“, buvo siekiama minėtų įstaigų bendruomenių bendradarbiavimo. O keliant Linkuvos gimnazijos olimpinių vertybių ugdymo prestižą, bendros veiklos metu įrodyti sau patiems ir visuomenei, kokia galia slypi judėjimo formų įvairovėje, ugdantis bendravimo ir bendradarbiavimo skirtingo tipo ugdymo įstaigų, amžiaus, intelekto komandoje ir grupėje nuostatas.

                 Dalyvauta rašinių, piešinių olimpine tema konkursuose ir sportinėje veikloje, kurioje nebuvo varžomasi, siekiant išaiškinti stipriausius dalyvius, bet ... žaidžiama savo malonumui, patiriant teigiamas emocijas.

                 Viliuosi, kad bendruomeniškumo jausmas, gero pavyzdžio auklėjamoji galia ir visuotinių etikos principų gerbimas bent maža dalele sustiprino skirtingų mokinių bendruomenių nuostatas: ne tik būti dorais, sąžiningais žmonėmis, sveika siela ir sveiku kūnu, bet ir pasididžiavimą savo mokykla, tradicijomis bei patriotinius jausmus savo kraštui.

                   Projekto koordinatorė Lina Alekseriūnienė (kūno kultūros mokytoja)

 

100 4843    100 4897    100 4904     DSC0943     DSC0945     DSC0966     DSC0973     DSC1019     DSC1022