Geografijos pamokos 6 klasėje tema Kas yra orientavimas. Kaip puiku, kad visi mokiniai pamokos metu ant stalo turėjo po vieną kompasą, kurie pirkti iš projekto Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis. Praktiškai susipažinę su kompaso galimybėmis, mokiniai nustatė kurioje pasaulio pagrindinėje ar tarpinėje padėtyje yra klasės langai, lenta, durys. Kitą pamoką, susiskirstę į grupeles mokyklos teritorijoje, kompaso pagalba nustatys skirtingų objektų vietą.

Vyresnioji geografijos mokytoja G. Masilionienė (2020-10-20)

 

IMG 5034 IMG 5035 IMG 5036

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” lėšomis gimnazija aprūpinta įvairiomis priemonėmis. Pradinukai naudoja priemones pamokų metu.  Pamoka „Medžiagų tirpumas“ vyko 2018-06-05. 

pamoka Pamoka1 Pamoka2

                          pamoka3


vedlys Pristatomų priemonių sąrašas su nuotraukomis yra patalpintas projekto duomenų svetainėje „Vedlys“ (http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#5-8) (jungiamasi be slaptažodžio). Siekiant padėti mokytojams ugdymo procese sėkmingai naudoti projekto lėšomis nupirktas 5-8 kl. priemones, yra sukurti 93 biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, technologijų bei IT ir matematikos (integruotos veiklos) pamokų veiklų aprašai, kurie patalpinti tuo pačiu adresu „Vedlyje“

 

Informacija (biudžetas)

I etapas. 1-4 klasių mokymo priemonių ir įrangos komplektų gauta už 3190,77 eur

II etapas. 5-8 klasių mokymo priemonių ir įrangos komplektų gauta už 4398,35 eur

III etapas. 5-8 klasių pasirenkamų mokymo priemonių ir įrangos komplektų gautas už ..... eur

Skirta lėšų suma, eurai 2978 EUR
Pasirinkta prekių už 2977.5 EUR
Statusas Patvirtintas
Pateikta 2018-11-08
Patvirtinta 2018-11-13