Erasm 1   Esmovia

       Šių metų kovo 4–10 dienomis pagal Erasmus+ programą Linkuvos gimnazijos direktorius V. Stapušaitis, mokytojos V. Ogintienė ir L. Kriščiūnienė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose Ispanijoje.
       Kursus organizavo Ispanijos bendrovė „Esmovia“, įsikūrusi Valensijoje, rengianti mokymus studentų ir suaugusiųjų švietimui ir mokymui, mobilumo projektų valdymui, organizuojanti  stažuotes įvairiose profesinėse srityse, taip pat profesinius vizitus, seminarus ir kursus mokyklinio ugdymo personalui. Jos veikloje dalyvauja Europos šalių atstovai.
       „Esmovia“ bendradarbiauja su daugiau kaip 600 privačių kompanijų, viešųjų organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų Valensijos mieste, kai kuriose iš jų yra nacionalinės ir tarptautinės korporacijos, ji ne tik padeda, bet ir paskatina mokytojus, studentus tobulinti savo techninius ir kalbinius gebėjimus.
       Mokymuose kartu dalyvavo įvairių specialybių pedagogai iš Lietuvos, Rumunijos ir Suomijos. Mokėmės dirbti su įvairiomis kompiuterinėmis programomis, susipažinome su Ispanijos švietimo sistema, lankėmės mokykloje: bendravome su mokyklos direktoriumi, mokiniais, mokytojais, stebėjome jų darbą. Aplankėme Valensijos kultūrinius objektus, susipažinome su ispanų kultūra, tradicijomis, šventėmis. Aplankėme garsųjį Menų ir mokslo miestą, kuris įsikūręs buvusioje upės vagoje. Gėrėjomės flamenko teatro pasirodymu, skanavome ispanų tradicinį maistą. Erasmus kursai yra viena iš puikiausių ir geriausių galimybių, tobulinant savo kompetencijas tiek dalykinėje, tiek kultūrinėje plotmėje. Galimybė pažinti svetimos šalies kultūrą, patobulinti užsienio kalbos žinias – vėliau viską pritaikyti savo profesinėje veikloje.
       Užsienyje įgyti patirties, gebėjimų turėtų ilgainiui tapti norma, nes mes gyvename globaliame pasaulyje ir patirtis, kurią gauni kitoje šalyje, kitoje kultūroje yra neįkainuojama tiek kaip žmogui, tiek kaip specialistui.

Mokyt. Lora Kriščiūnienė, Virginija Ogintienė

  Erasmus 0 Erasmus 1 Erasmus 2

Erasm 1      

       ŠMPF finansuojamas Erasmus+ projektas "Throug creative lesson to motivated learning" (Per kūrybišką pamoką į motyvuotą mokymąsi).
       Projekto tikslai:
       • įgyti gerosios patirties užsienio institucijoje tobulinant mokymo(si) kokybę, panaudojant informacinių komunikacijų technologijas šiuolaikinės kokybiškos ir kūrybiškos pamokos modelio kūrime,
       • suteikti galimybę mokytojams kelti profesinę kvalifikaciją, tobulinant mokytojų užsienio kalbos žinias, tarpkultūrinius bei komunikacinius įgūdžius, stiprinti europinę dimensiją gimnazijoje,
       • kultūrinio akiračio plėtimas: naujų tradicijų ir kultūros stebėjimas ir gerosios patirties pritaikymas savo aplinkoje,
       • gyti komandinio darbo patirties, tobulinti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti europiniame kontekste,
       • įgytą gerąją darbo patirtį integruoti į savo kasdieninę veiklą.
       Projekto trukmė 12 mėn. (2017-06-01–2018-05-30).