Šiuolaikinis pasaulis kelia vis naujus reikalavimus žmogui jo karjeros kelyje. Tam būtina karjeros kompetencija, kurią laiduoja savęs pažinimo bei prisistatymo, bendravimo, bendradarbiavimo bei veikimo socialinėje aplinkoje, nuolatinio mokymosi, sprendimų priėmimo, veiklos planavimo ir kiti gebėjimai. Numačius tikslą – kaip padėti mokiniams pasirengti karjerai šiuolaikiniame darbo pasaulyje – kasmet pasirenkamos įdomesnės kūrybinių darbų temos, pagal kurias trečių gimnazijos klasių mokiniai parengia savo kūrybinį darbą. Toks renginys mūsų gimnazijoje vyksta jau treti metai. Kūrybinių darbų įvertinimai yra rašomi į brandos atestatą.
Visus metus rašomų kūrybinių darbų temų ratas iš muzikos, šokio, technologijų, dailės, etikos, biologijos, chemijos, geografijos, istorijos, lietuvių kalbos, tikybos, kūno kultūros, ekonomikos, informacinių technologijų ir matematikos.
       Choreografiją savo darbo tema „Šokių popietė“ pasirinko gimnazistai Vaiva Šidlauskaitė ir Domantas Pivoris, „Muzika ir jos poveikis vaikų ugdymui lopšelyje – darželyje „Šaltinėlis“ – moksleivių Augusto Lukšio ir Nerijaus Dobilo kūrybinio darbo tema, o dailei neabejingų Ervinos Demovaitės, Vestos Jučytės ir Reigardo Červinskyj tema – „Sienų tapyba“. Šeimų tradicijas ir šventes savo darbe pristatinėjo Aistė Aperavičiūtė, Greta Lėjytė ir Gintarė Mackevičiūtė.
       „Išmokome planuoti, organizuoti ir kūrybingai vesti renginį. Pirmosios „b“ moksleiviai buvo skatinami domėtis pasakomis, netradiciškai demonstruoti žinias, draugiškai elgtis, patirti daug teigiamų emocijų, – apibendrino „Šimtas dienų mokykloje“ temą pasirinkusios gimnazistės Irma Galiauskaitė ir Rasvita Liepaitė.
       Nepabūgęs iššūkio, Dominykas Masilionis vienas pats modernizavo Linkuvos gimnazijos sporto salės švieslentę. „Vienas didžiausių ir maloniausių laisvalaikio užsiėmimų – elektronika. Toks projektas kėlė didžiulį susidomėjimą, nes tai puiki galimybė pagilinti įgūdžius ir teoriją bei didžiulė paskata tobulėti“, – apgailestaudamas, jog gimnazijoje neatsirado daugiau bendraminčių, svarstė keturiasdešimčiai metų savo darbui kokybę garantavęs neabejotinai talentingas jaunasis išradėjas.
       Apie gimtuosius Rimkūnus darbą kūrė Aurimas Baika, sieninį laikrodį pagamino Benediktas Svirplys: „Mane tenkina sukurtas darbas – ąžuole inkrustuotas sieninis laikrodis. Tikiu, jog jis papuoš technologijų kabinetą“. Aušrinės Nakčiūnaitės triptikas „Aguonos" kabo antro aukšto fojė. Rimantės Kvedaraitės, Sonatos Radėnaitės ir Mariaus Rakausko „O Žeme, užplūstanti gyvybės gūsiais“ – biologijos, Aistės Kanapeckaitės ir Darinos Tautavičiūtės „Nitratų kiekio nustatymas geriamajame vandenyje“ – chemijos projektai. Domantė Dovidonytė rašė Linkuvos gimnazijos istoriją nuo 1918–1940 m., o Greta Palionytė ir Laura Šomkaitė apie Paskutinio skambučio šventės tradiciją, Eglė Šeperauskaitė ir Ugnė Bučaitė vedė „Lietuvių kalbos savaitę, skirtą Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms“, Rasos Misevičiūtės ir Viktorijos Kazokaitytės darbas „Knyga – draugas ar priešas“, Lauros Vainauskaitės „Linkuvos gimnazijos auklėtiniai, paskyrę gyvenimą Dievui“, Akvilės Šumnauskaitės „Linkuvos gimnazijos 8-tų klasių mokinių fizinio pajėgumo vertinimas“ bei Edgaro Navicko „Pagrindinio ugdymo patikrinimo rezultatų palyginimas ir analizė“.
       Džiaugiamės turiningais moksleivių darbais, talentingais jų darbų vadovais.
      Gimnazijos direktoriui buvo įteikta technologijų mokytojos Romos Kaupaitės kuruotų gimnazisčių Ievos Kaupaitės ir Robertos Sviderskytės meniškai paruošta „Svečių knyga“. Po ketverių metų – 2018–aisiais Linkuvos gimnazijai švenčiant 100–mečio jubiliejų knygoje pasirašys buvę gimnazijos auklėtiniai.

Pavaduotoja ugdymui Janina Balčiūnienė