Konfliktai tarp vaikų mokykloje – ne toks jau retas reiškinys. Todėl itin svarbu nuo ankstyvo amžiaus mokytis nusiraminimo technikų, būdų spręsti konfliktus taikiai.
       Mūsų mokykloje jau šetus metus mokytojos D. Kuginienė, R. Leščinskienė ir M. Pališkienė dalyvauja projekte „Antras žingsnis“.
„Antras žingsnis“ (angl. „Second Step“) – tai socialinius emocinius įgūdžius ugdanti smurto prevencijos programa. Programą sukūrė organizacija Committee for Children (1986 m.). Šiandien ji yra išversta į daugelį kalbų ir plačiai taikoma jau aštuoniolikoje pasaulio valstybių. Kai kuriuose iš jų ši programa jau tapo švietimo programos dalimi. Programa siekia mažinti vaikų agresyvų elgesį, mokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, spręsti konfliktus, susitvarkyti su problemomis ir suprasti savo elgesio pasekmes.
       Kas dešimtas vaikas mokykloje kenčia nuo bendraamžių priekabiavimo ir agresyvaus elgesio. Agresyvūs vaikai trukdo mokymosi procesą, bendrą klasės discipliną, perpildo mokytojų kantrybės taurę. Vaikas pertraukinėja kalbantį suaugusį? Dažnai įsiterpia į pokalbius kalbėdami apie ką nors neesminio? Jis pasižymi negatyviu elgesiu ir pernelyg dideliu reiklumu? Jis linkęs įsipainioti į muštynes, pasistumdymus ar kitas destruktyvaus socialinio elgesio formas? Vaikams nuolatos aiškinama kaip reikia elgtis ir jie tai labai gerai žino, tačiau dažnai jiems trūksta teigiamo elgesio patirties ar socialinių įgūdžių, ar tiesiog paprasto paskatinimo.
Antro Žingsnio programos mokymo planas sukurtas ugdyti vaiko socialinę kompetenciją, mokant jį socialinių emocinių įgūdžių, kurie yra būtini jo sėkmingam tolimesniam gyvenimui. Programos efektyvumas įrodytas tyrimais. Vaikams, kurių socialinių emocinių įgūdžių lygis yra aukštesnis, žymiai geriau sekasi ne tik bendrauti, bet ir mokytis bei pasiekti savo tikslų. Programa skirta pradinių klasių mokiniams. Su programos medžiaga turi teisę dirbti tik mokantis klasę mokytojas, kuris dalyvavo specialiuose 24 valandų Antro žingsnio programos mokymuose ir kuris gavo tai patvirtinantį pažymėjimą. Antrojo Žingsnio pamokėlės yra lengvai integruojamos į bendrą privalomąjį mokymosi kursą. Programa aprėpia 3 esminius modulius: empatijos ugdymą, impulsų kontrolę bei problemų sprendimą ir pykčio valdymą. Programa yra puikus įrankis mokytojams: dirbti įdomu tiek vaikams, tiek ir pačiam mokytojui, naudojamos įvairios veiklos formos (diskusijos, vaizdo medžiagos peržiūra, vaidmenų žaidimai). Antro Žingsnio programa yra taikoma visiems klasės vaikams.