Liepos 11 dieną gimnazijoje netilo linksmas šurmulys. Nors vasaros atostogos mokiniams gerokai įsibėgėjo, čia paskutinį kartą sugrįžo abiturientai. Šventiškai pasipuošę, nešini balionais, jie atestatų įteikimo šventę pradėjo tradicine eisena nuo Linkuvos gimnazijos iki bažnyčios, kur buvo aukojamos šventos mišios, kunigas Edvardas Zeidotas pašventino atestatus. Linkuvos kultūros namuose visų laukė nuostabi aktorės Nijolės Narmontaitės meninė programa. Aktorė dainavo, deklamavo eiles, vaidino. Pasirodymo metu žiūrovai juokėsi, sakė vieni kitiems palinkėjimus ir netgi turėjo progą apsikabinti. Po aktorės pasirodymo prasidėjo oficialioji dalis – atestatų įteikimas. Gimnazijos direktorius Vaclovas Stapušaitis džiaugėsi, kad šiemet mokiniai egzaminuose pelnė net tris šimtukus: Vita Stanevičiūtė šimtuką gavo iš istorijos egzamino, o Laurynas Simonaitis ir Ernestas Kuginys iš informacinių technologijų egzamino. Mokiniai pasiekė puikius rezultatus ir kituose egzaminuose – Goda Mockūnaitė iš lietuvių kalbos egzamino gavo 99 balus, Gytis Makarevičius iš matematikos pelnė 98. Abiturientams padėkas, gražius žodžius skyrė ne tik direktorius, auklėtojos, bet ir svečiai: seimo narys Vitalijus Gailius, seimo nario padėjėjas Gintaras Šurna, Linkuvos seniūnė Gitana Pašiškevičienė. Šiemet taip pat vėl įteikta kasmetinė Albino Kurkulio premija geriausiems mokiniams – 500 dolerių mokyklos bendruomenė nusprendė padalyti šimtukininkams L. Simonaičiui, E. Kuginiui, V. Stanevičiūtei ir garbės gimnazistui G. Makarevičiui. Išdalijus atestatus, abiturientai bei mokytojai skubėjo tradicinei nuotraukai prie paminklo „Čia mūsų namai“, skirto J. Paulšteliui.
       XCII laidos abiturientai ir jų tėveliai dėkoja už gražią atestatų įteikimo šventę ir ypatingą aktorės meninę programą.

XCII laidos abiturientė Austėja Lipskytė

Atest 1 Atest 2 Atest 3 Atest 4 Atest 5 Atest 6 Atest 7 Atest 8 Atest 9

Nuotraukos fotografo Vidmanto Pėželio

       Atrodo, taip neseniai aidėjo pirmasis skambutis, kuris pakeitė mokinių gyvenimą. Prabėgo daug laiko... Mokiniai įgavo žinių, rado draugų bei pamilo savo mokytojus lyg antruosius tėvus. Ir šį, kaip kiekvieną pavasarį, Linkuvos gimnazijos 92 laidos abiturientai išgirdo savo paskutinį skambutį. Vieniems ši šventė suteikė džiaugsmo ir naujų vilčių, šiltų prisiminimų, kitiems – liūdesio dėl ateinančio išsiskyrimo su mokykla, mokytojais ir draugais. Visi puikiai suvokia, kad tai – ne rojaus žiburiai, o priešais atbildantis sunkiasvoris egzaminų maratonas. Visi supranta, kad ateityje be mokslo bus sunku. Todėl prieš pradedant kopti sėkmės laiptais į naują gyvenimo išbandymą, linkėjimų abiturientams perdavė mokytojai, kuriems ne vieną kartą mokiniai sakė gražius žodžius, tiesė gėlės žiedą, bent taip bandydami padėkoti, atsiprašyti ir nors kiek paglostyti mokslo kupiną širdį, linkėjimus ir atsisveikinimo žodžius tarė ir 3g klasės mokiniai, vakare Linkuvos kultūros centre abiturientų laukė meninė programa „Į ATEITIES KRANTĄ“.
       Mieli abiturientai, visų mokytojų vardu linkime prasmingo gyvenimo kelio, tegul tame kelyje būna padaryta kuo mažiau klaidų, o jeigu klaidų ir bus, tai tik tokių, kurias įmanoma ištaisyti gerais darbais ir žodžiais. Sklandžių ir sėkmingų egzaminų, drąsos žengiant savarankiško gyvenimo kelio link!

P sk 1 P sk 2 P sk 3 P sk 4 P sk 5 P sk 6

       Mokytojo dienos proga pedagogai apsilankė 2015 m. Lietuvos kultūros sostinėje Žagarėje, išsidėsčiusioje abipus upelės Švėtės. Tai irgi žiemgalių žemė, garsi Žvelgaičių piliakalniais, turtinga dolomito kaip ir mūsų kraštas.
       Susipažinome su šio pasienio miesto istorija, manoma, senesne net už Rygos! Grožėjomės atnaujinta modernia aikšte, pasmalsavome, kokių lobių ieškoma garsiajame puodų name. Lankėmės naujam gyvenimui prikeltame Naryškino dvare ir žavėjomės jo ekspozicijomis bei parodomis. Žagarės dvaro žirgyne stebino dar nuo XIX a. iki šiol nesusidėvėjusios klinkerio plytų grindys ar originalios metalinės gardų grotelės, parvežtos iš paties Londono! O kaipgi neaplankysi senosios bažnyčios, garsėjančios Žagarės stebuklų mergelės, arba Palaimintosios Barboros, istorijomis ir legendomis!
       Taip turiningai, nuotaikingai sutikome savo profesinę šventę.

Aldona Ašmonavičienė

Za1 Za2 Za3

Nuotraukos Odetos Daniševičiūtės

       Linkuvos gimnazija išleido 91 savo laidą – 44 mokinius, kurie garsino ją pasiekimais mokslo, sporto ir meno srityse. Tradiciškai abiturientai žygiavo nuo savo gimnazijos iki bažnyčios, šventinę eiseną lydėjo praeivių sveikinimai ir garsiniai mašinų signalai. Bažnyčioje klebonas Edvardas Zeidotas pašventino brandos atestatus, vyko šv. Mišios, skirtos abiturientams. Po jų ceremonija persikėlė į Linkuvos kultūros namus. Atestatų įteikimo proga gimnazija savo auklėtiniams dovanojo koncertą – šiais metais tai buvo klasikinės muzikos kūriniai, kuriuos smuiku atliko Gediminas Dalinkevičius (buvęs Seimo narys, profesionalus smuikininkas), gitara jam pritarė perspektyvus gitaristas Simonas Bušma. Abiturientams gražių žodžių negailėjo ne tik direktorius Vaclovas Stapušaitis, klasių auklėtojos, bet ir svečiai: Seimo narys Vitalijus Gailius, Pakruojo rajono tarybos narys Gintaras Šurna, Linkuvos seniūnijos seniūno pavaduotoja Gitana Pašiškevičienė. „Jūs esate laisvės vaikai, matau, kaip pasitikinčiai lipate į sceną, linkiu visada tokiems ir išlikti,“ – kalbėjo V. Gailius.
       Gimnazistų nepamiršo ir Čikagoje gyvenantis Albinas Kurkulis, kuris kiekvienais metais geriausiam abiturientui skiria 400 dolerių premiją. Šiemet dėl sveikatos pats negalėjęs atvykti į šventę, tai padaryti jis įgaliojo mokyklos direktorių. Gimnazijos bendruomenė nusprendė premiją padalinti trims gimnazistams – „šimtuką“ gavusiam Edgarui Navickui, aktyviai ir puikiai besimokančiai Ugnei Bučaitei ir garbės gimnazistui Dominykui Masilioniui. Po ceremonijos visi buvo pakviesti nusifotografuoti prie paminklo, skirto J. Paukšteliui – kad jame įamžinti žodžiai „Čia mūsų namai“ visada primintų gimnazistams, kur yra jų šaknys.

Simona Lipskytė, Rajono abiturientai išlydėti į gyvenimą. Auksinė varpa, 2015, nr. 56.

Eisena į miestelį Šventės svečiai Pakruojo rajono tarybos narys Gintaras Šurna, Seimo narys Vitalijus Gailius su gimnazijos direktoriumi Vaclovu Stapušaičiu Brandos atestatus pašventino klebonas Edvardas Zeidotas Koncertuoja smuikininkas Gediminas Dalinkevičius ir gitaristas Simonas Bušma Kalba 4gb klasės auklėtoja Nijolė Mikalajūnienė Albino Kurkulio šeimos fondo premija įteikiama abiturientams Ugnei Bučaitei, Edgarui Navickui ir Dominykui Masilioniui Prie paminklo

Nuotraukos fotografo V. Pėželio

       Gegužės 28 diena abiturientams buvo ypatinga – jų laukė paskutiniojo skambučio šventė. Ketvirtadienio vakarą visi rinkosi Linkuvos kultūros centre, kur trečiokai gimnazistai, padedami lietuvių kalbos mokytojos ir šių metų paskutinio skambučio režisierės Aldonos Ašmonavičienės, buvo paruošę programą „Skrenda paukštė baltaplunksnė“. Programa buvo suskirstyta dalimis, kiekvienoje skambėjo eilės, gražiausios dainos, šokami šokiai. Kviečiame pasigrožėti šventės akimirkomis.

Austėja Lipskytė, 3gb kl.

sk 1 sk 2 sk 3 sk 4 sk 5 sk 6 sk 7 sk 8 sk 9