Linkuvos gimnazija išleido 91 savo laidą – 44 mokinius, kurie garsino ją pasiekimais mokslo, sporto ir meno srityse. Tradiciškai abiturientai žygiavo nuo savo gimnazijos iki bažnyčios, šventinę eiseną lydėjo praeivių sveikinimai ir garsiniai mašinų signalai. Bažnyčioje klebonas Edvardas Zeidotas pašventino brandos atestatus, vyko šv. Mišios, skirtos abiturientams. Po jų ceremonija persikėlė į Linkuvos kultūros namus. Atestatų įteikimo proga gimnazija savo auklėtiniams dovanojo koncertą – šiais metais tai buvo klasikinės muzikos kūriniai, kuriuos smuiku atliko Gediminas Dalinkevičius (buvęs Seimo narys, profesionalus smuikininkas), gitara jam pritarė perspektyvus gitaristas Simonas Bušma. Abiturientams gražių žodžių negailėjo ne tik direktorius Vaclovas Stapušaitis, klasių auklėtojos, bet ir svečiai: Seimo narys Vitalijus Gailius, Pakruojo rajono tarybos narys Gintaras Šurna, Linkuvos seniūnijos seniūno pavaduotoja Gitana Pašiškevičienė. „Jūs esate laisvės vaikai, matau, kaip pasitikinčiai lipate į sceną, linkiu visada tokiems ir išlikti,“ – kalbėjo V. Gailius.
       Gimnazistų nepamiršo ir Čikagoje gyvenantis Albinas Kurkulis, kuris kiekvienais metais geriausiam abiturientui skiria 400 dolerių premiją. Šiemet dėl sveikatos pats negalėjęs atvykti į šventę, tai padaryti jis įgaliojo mokyklos direktorių. Gimnazijos bendruomenė nusprendė premiją padalinti trims gimnazistams – „šimtuką“ gavusiam Edgarui Navickui, aktyviai ir puikiai besimokančiai Ugnei Bučaitei ir garbės gimnazistui Dominykui Masilioniui. Po ceremonijos visi buvo pakviesti nusifotografuoti prie paminklo, skirto J. Paukšteliui – kad jame įamžinti žodžiai „Čia mūsų namai“ visada primintų gimnazistams, kur yra jų šaknys.

Simona Lipskytė, Rajono abiturientai išlydėti į gyvenimą. Auksinė varpa, 2015, nr. 56.

Eisena į miestelį Šventės svečiai Pakruojo rajono tarybos narys Gintaras Šurna, Seimo narys Vitalijus Gailius su gimnazijos direktoriumi Vaclovu Stapušaičiu Brandos atestatus pašventino klebonas Edvardas Zeidotas Koncertuoja smuikininkas Gediminas Dalinkevičius ir gitaristas Simonas Bušma Kalba 4gb klasės auklėtoja Nijolė Mikalajūnienė Albino Kurkulio šeimos fondo premija įteikiama abiturientams Ugnei Bučaitei, Edgarui Navickui ir Dominykui Masilioniui Prie paminklo

Nuotraukos fotografo V. Pėželio