Vasario pirmą dieną mūsų gimnazijoje vyko rajoninis 9–10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. Mokinių žinios buvo tikrinamos raštu ir žodžiu. Visų pirma, dalyviai žiūrėjo filmą ir po to rašė santrauką, mėgindami atskleisti pagrindines matyto filmo mintis. Antroji užduotis buvo kalbėjimas. Jis susidarė iš monologo ir dialogo. Konkursas buvo užbaigtas kūrybine užduotimi. Mokiniai galėjo pabendrauti laisviau ir atsipalaiduoti po įtempto darbo. Dėkojame mokytojoms Vilijai Pačekajienei, Vitalijai Balzarienei, Virginijai Aniūnaitei, Gitanai Marcinkevičienei, Kristinai Vačiulienei bei Rimai Leimontienei už mokinių paruošimą ir dalyvavimą konkurse (rašto darbų taisyme bei kalbėjimo užduočių vertinime).
       Konkurso pabaigoje buvo apdovanoti mokiniai, surinkę daugiausia taškų. Džiaugiamės už juos. Dėkojame mokiniams už aktyvų dalyvavimą ir tikimės aktyvumo kitais mokslo metais.

En k 1 En k 2 En k 3 En k 4