Pirmasis gegužės sekmadienis skirtas pačiam brangiausiam žmogui – Mamai. Mamos vardas lydi mus nuo lopšio, gražiausiose liaudies dainose įpintas, skambiausiais poetų posmais apdainuotas. Todėl gegužės 5 d. mūsų gimnazijos auklėtiniai visas mamytes ir močiutes pakvietė į šventinį koncertą „Mama, pakylėk mane iki dangaus...“
     Ne vieno širdį suvirpino skaitovų Marijos, Ignės, Emilijos, Vakario, Godos, Eglės ir Ugnės ištarti patys gražiausi ir nuoširdžiausi padėkos žodžiai Mamai: už rūpestį ir globą, už nuolat dalinamą gėrį ir šilumą, grožio supratimą, už bemieges naktis.
     Sveikinimo žodį mamoms tarė ir gimnazijos direktorius V. Stapušaitis. Jis džiaugėsi, kad gimnazijos auklėtiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, todėl buvo įteikti padėkos raštai jų laureatams ir nugalėtojams bei mokinius ruošusiems mokytojams.
     O kaip gražiai iš širdies į širdį liejosi muzikos mokytojų Daivos ir Vaivos paruoštos duetų, ansamblių ir choro dainos! Nuo jų neatsiliko ir mokytojų Nijolės ir Marytės paruošti šokėjėliai. Koncertinę programą vainikavo visų dalyvių daina „Mama, pakylėk mane iki dangaus...“, po kurios vaikučiai visoms susirinkusioms mamytėms ir močiutėms įteikė pačių pagamintas gėlytes. Už tai dėkingi dailės mokytojai Almai.
     Ačiū visiems, padovanojusiems mums tokią nuostabią šventę.

Tikybos mokytoja Vita Vilimienė

Gimnazijos skaitovai Merginų ansamblis Tautinių šokių kolektyvas

Nuotraukos fotografo V. Pėželio