5–6 klasių mokiniams teko didelė garbė pristatyti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją, kraštotyrinio darbo puoselėtoją Felimoniją Skrebaitę-Mielienę. Mokiniai susipažino su mokytojos biografija, kraštotyrine veikla. Sekė padavimus, kuriuos su savo mokiniais buvo surinkusi mokytoja. Mokiniai sužinojo, kaip atsirado kai kurių Linkuvos krašto kaimų pavadinimai. Stebino įdomios mįslės, kurios šiuolaikiniam mokiniui pasirodė tikras iššūkis. Tai buvo puiki pamoka prisimenant mokytoją F. Mielienę, jos, kaip kraštotyrininkės, veiklą.
       Lietuvių kalbos savaitės antroji diena buvo skirta Šiaurės Lietuvos šviesuolei, Lietuvos garbės kraštotyrininkei, etninės kultūros puoselėtojai mokytojai Stanislavai Lovčikaitei prisiminti. Mokiniai susipažino su mokytojos kraštotyrine veikla, parašytomis knygomis, mokytojos darbu. Savo prisiminimais apie mokytoją ir auklėtoją pasidalino lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja B. Deveikienė. 7a klasės mokiniai, lankantys etnografinį ansamblį „Ratinėlis“, mokė 8a ir 8b klasės mokinius žaisti mokytojos S. Lovčikaitės užrašytus Linkuvos krašto žaidimus „Barė ponas katinėlį“ ir „Sėjo rūtą, sėjo mėtą“.
       3g ir 4g klasių mokiniai buvo pakviesti susipažinti su Linkuvos krašto rašytojais J. Paukšteliu ir poetu V. Spudu, jų ryšiais su mūsų gimnazija ir trumpai su jų kūryba. Buvo papasakota apie J. Paukštelio vaikystę, kelerius mokymosi metus Linkuvoje ir fragmentinius ryšius su mokykla, kai jau rašytojas J. Paukštelis atvykdavo į gimtuosius Titonius. Mokiniai susipažino su jo trilogija „Jaunystė“, „Netekėk, saulele“, „Čia mūsų namai“ žiūrėdami videofilmo „Čia mūsų namai“ ištraukas. Su V. Spudo trumpu gyvenimu ir darbu Linkuvoje supažindino mergaitės, paruošusios skaidres, o jo paskutiniųjų gyvenimo metų eilėraščiai buvo skaitomi iš vienintelės po poeto mirties 1963 metais išleistos knygelės „Mėlynos pušys“. Pasak vieno abituriento, renginys buvo jautrus.
       1g ir 2g klasių mokiniai išgirdo apie Linkuvos krašto lietuvių kalbos puoselėtojus kalbininkus. 1gb klasė pristatė Kazimierą Garšvą, Stasį Tumėną, jų ryšius su Linkuva, kalbinius darbus.1ga supažindino su kalbininke Antane Kučinskaite, papasakojo prisiminimus apie jos mokytojavimo metus Linkuvoje, perskaitė buvusios mokinės A. Konaverskytės-Sučylienės sukurtą eilėraštį „Kol gyvas žodis“, skirtą buvusiai „lelijėlių“ auklėtojai mokytojai A. Kučinskaitei. Mokytoją Leoną Kuodį pristatė 2g klasės mokiniai. M. Kacilevičiūtė padainavo dainą, kuri buvo sukurta pagal L. Kuodžio sukurtą eilėraštį „Išvežta mergaitė“ ir ilgainiui virto gerai žinoma liaudies daina „Burkuoja balandžiai po langu“. Mokiniai dalyvavo trumpoje viktorinoje, o paskui atliko įvairias užduotis, kurios buvo parengtos pagal A. Kučinskaitės knygą „Kalbos etiketas“.
       Reikia tikėtis, kad prisilietimas prie praeities tik padeda mokiniui suprasti, kad pasaulis prasideda čia, kur mūsų namai, kur žmonės, kuriems rūpėjo gimtojo krašto kultūra, kalba. „Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį (Emersonas)“, – teigė gimnazistė A. Leimontaitė. O gimnazistė S. Juškaitė renginį užbaigė tokiais žodžiais: „Tai ir mes kiekvienas atneškime po vieną akmenį ir prisidėkime prie to kalbos miesto statybos pagarbiai vartodami gimtąją kalbą ir atsimindami žmones, kuriems rūpėjo kultūros, gimtosios kalbos likimas, kuriems ir šiandien skauda dėl nenumaldomų pokyčių ir požiūrio į gimtąją kalbą kitimo.“

Lietuvių kalbos mokytojos B. Deveikienė, D. Romanovienė, L. Kupriūnienė, R. Ašmenavičienė

L sav 0 L sav 1 L sav 3 L sav 4 L sav 5

       Lapkričio 25 dieną, šeštadienį, Linkuvos gimnazija nerimo nuo ryto iki vakaro. Šį šeštadienį vyko kai kas nepaprasto – moksleiviams skirtas renginys „Mozaika 2017“. O tai tikrai spalvota mozaika: savanoriškos veiklos supažindinimo diskusijos, platesnis „Erasmus +“ ir savanoriškos veiklos supažindinimas, paskaita „Bendraukime sveikatos kalba 2017“, pokalbiai su savanoriais, komandinės užduotys ir treniruotės su sportine estafete.
       Be Linkuvos gimnazijos moksleivių dalyvavo šešios rajono mokyklų komandos: Pakruojo „Atžalyno“ ir Žeimelio gimnazijos, „Žemynos“, Balsių, Lygumos ir Rozalimo pagrindinės mokyklos ir PAJC (Pakruojo Atviras Jaunimo Centras). Iš viso mūsų buvo net virš 130 žmonių!
       Be mokinių ir mokytojų, buvo ir kitų ypatingų svečių, kaip pats Pakruojo meras Saulius Gegieckas, administracijos direktorė E. Kižienė, švietimo skyriaus specialistė G. Plungienė, Linkuvos miesto seniūnė G. Pašiškevičienė. Gyvą muziką dovanojo Pasvalio ansamblis „Dibidak“. Šiame renginyje tikrai netrūko geros nuotaikos, žmonių ir veiklos. Čia tikrai nebuvo kam nuobodžiauti: nuo pasiklydusius svečius lydėjusių Linkuvos gimnazijos savanorių iki mokytojams ar mokiniams skirtų diskusijų, įvairiausių sportinių užduočių.
       Renginio pradžioje, mokyklos pasakė savo originalius šūkius. Po to mūsų laukė įdomios diskusijos apie sveikatą „Bendraukime sveikatos kalba 2017“, komandinio darbo planavimą, bei pačių savanorių istorijos gyvai. Labiausiai sujaudinusi istorija buvo „Misija Sibiras 17“ savanorio dalyvio pasakojimas. Mokiniai gavo progą pasikalbėti su savanoriais ir asmeniškai. Po pietų mus išjudino komandinės užduotys, Zumba, aerobikos ir Kangoo jumps treniruotės. Kai mokiniai padarė mankštas, jau laukė sudėtingesnė estafetė prieš kitas mokyklas, kurią sugalvojo Linkuvos gimnazijos kūno kultūros mokytoja L. Alekseriūnienė. Pasistiprinę ir pailsėję valgykloje ėjome į apdovanojimus.
       Nė vienas neliko nuskriaustas, nes visos mokyklos gavo ir po titulą, ir po apdovanojimą. Linkuva, nors ir laimėjo 4 vietą estafetėje, gavo ne tik prizų, bet ir sveikinimų artėjančiam mokyklos šimtmečiui su padėka už tai, kad priėmė visus svečius. Pratęsti šią tradiciją pasisiūlė Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė mokykla. Šitaip užbaigėme savo spalvotą mozaiką.

Parengė Linkuvos gimnazijos komandos dalyvis Erikas Meškonis 3ga

Moz0 Moz1 Moz2 Moz3 Moz4 Moz5 Moz6 Moz7

       2017 m. lapkričio 10 d., minint profesinę verslo atstovų šventę – Verslo dieną, įvyko jaunimo verslumo skatinimo renginys „Verslo variklis – svajonės!“.
       Renginyje dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro, VšĮ Pakruojo verslo informacijos centro, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos Atviro jaunimo centro atstovai, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, Linkuvos gimnazijos, Žeimelio gimnazijos, Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos, Balsių, Pašvitinio, Rozalimo ir Lygumų pagrindinių mokyklų moksleiviai ir juos lydintys mokytojai. Susirinkusius pasveikino Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Gegieckas ir Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Edikas Drupas.
       Čia susirinko aštuonių rajono mokyklų atstovai: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, „Žemynos“ pagrindinės, Žeimelis gimnazijos, Balsių, Lygumų, Rozalimo, Pašvitinio pagrindinių ir mūsų gimnazijos. Šiame renginyje netrūko dovanų, apdovanojimų, smagių akimirkų, patirties. Proto mūšyje visos mokyklos turėjo pasukti galvas ir atsakyti į klausimus, pasitikrinti žinias, atpažinti reklamų bei įmonių pavadinimus. Pakruojo „Atžalyno“ komanda užėmė pirmąją vietą, „Žemynos“ – antrąją, o trečioji vieta atiteko Žeimelio gimnazijai. Linkuva atitrūko nuo trečiosios vietos per 2 taškus.
       Renginio pabaigoje dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis (plačiakampiais objektyvais mobiliajam telefonui) ir padėkomis už dalyvavimą jaunimo verslumo programos įgyvendinime. Lapkričio 15–16 dienomis rajono ugdymo įstaigų moksleivių komandos, kurios dalyvavo protų mūšyje, vyks į edukacinę programą Sodeliškių dvaro sodyboje, Biržų rajone. Jų laukia programa „Grūdo kelias“, kurios metu aplankys dvaro sodybą, autentišką Aukštaitijos sodybą.
       Po intensyvaus proto mūšio, rėmėjai ir organizatoriai pavaišino visus skaniais pietumis, o mes pailsėjome, laukdami rezultatų. Po rezultatų mūsų visų laukė įkvepiantis, pačios Neringos Medutytės dovanotas filmas „Dream Valley“ („Svajonių Slėnis“). Jis buvo ypatingas tuo, kad režisierė parodė Iljos Laurso sėkmės istoriją. Po filmo vyko diskusijos, visi aptarinėjome filmą. Grįžtant atgal į mokyklą gera nuotaika nedingo, o mes visi smagiai dalinomės bei aptarėme įspūdžius.
       Šį trečiadienį buvome išvykę į Sodeliškių dvaro sodybą. Ši sodyba yra 14 kilometrų nuo Biržų, senoviško įvaizdžio, kuri turi vienintelį Lietuvoje veikiantį vėjo malūną. Malūnas pastatytas 1942 m. Sodyba yra pilna senovinių motociklų, mašinų, traktorių ir garo mašinų kolekcijos. Mokiniai ir mokytojai patys išsikepė bei paskanavo naminės duonos. Ekskursija dar kartą leido įsitikinti, kad verslus žmogus gali pasiekti daug.

Parengė Erikas Meškonis 3ga

versl1 versl2 versl3 versl4 versl5 versl6

       Balandžio pirmąjį penktadienį (7 dieną) Šeduvos gimnazijoje jau 9-tą kartą nuskambėjo prancūziškos dainos. Čia vyko respublikinis prancūziškos dainos festivalis-konkursas „L‘amour change le monde!“ („Meilė keičia pasaulį!“). Šiemet į festivalį atvyko atlikėjai iš 21 Lietuvos mokyklos. Šventėje dalyvavo mokiniai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kėdainių, Šiaulių, Panevėžio, Pasvalio, Anykščių, Radviliškio, Alytaus, Pakruojo rajonų ir miestų.
       Mūsų gimnazijos merginų vokalinis ansamblis 9–12 klasių grupėje ansamblių kategorijoje laimėjo II vietą ir buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerijos II laipsnio Diplomu. Senjorų klubo „Šeduvos svajokliai“ atstovei patiko ansamblio atliekama daina „La Seine“ ir apranga, todėl merginos laimėjo šio klubo įsteigtą saldųjį prizą.
       Šiame festivalyje – konkurse dalyvavo Aurėja Dzevečkaitė, Eglė Mickeliūnaitė, Gabija Vitkauskaitė, Marija Kacilevičiūtė, Irmantė Samuitytė, Aurinta Žvirblytė, Austėja Makarevičiūtė, Emilija Pukevičiūtė, Rosita Vaškaitė, Ieva Ožiūnaitė. Dalyves konkursui ruošė mokytojos Daiva Kacilevičienė, Vaiva Klupšienė, Nijolė Mikalajūnienė, Rima Stapušaitienė.

Prancūzų kalbos mokytoja Rima Stapušaitienė

Pranc fest dipl 2017 100 1906 100 1907 100 1910

       Gražiausi žodžiai, šokiai, dainos Linkuvos gimnazijos mokinių gegužės 5 dieną buvo skirtos visoms mamoms, močiutėms. Mamas sveikino pradinių klasių mokinių ansamblis, šokėjai „Džentelmenai“, 2 klasės skaitovai – Nerilė, Klaudija ir Edvinas, šeštokai Erikas ir Andrėja.
       Dainas mamoms dovanojo solistės Gabrielė Gaigalaitė ir Emilija Pukevičiūtė, kuri kartu savo broliu Šarūnu Pukevičiumi buvo renginio vedėja ir atlikėja. Drąsiai scenoje jautėsi solistas Lukas Kucevičius atlikdamas dainą „Aš širdyje labai myliu savo mamą“.
       Dainas keitė ritminis šokis „Draugystė“, pradinių klasių mokinių šokis „Pakalikai“, vyresniųjų polka „Op op“. Paklausyti ir susimąstyti kvietė Vakario Balčiūno ir Marijos Kacilevičiūtės dueto atliekama daina  „Trys tylios minutės“, Gretos Valantiejūtės pianinu atliekamas kūrinys „Orkestro Barkarolė“ muzika, merginų ansamblio ir jaunučių choro atliekamos dainos.
       Šventėje buvo apdovanoti mokiniai pelnę nominacijas:
       „Metų menininkas“ nominacija skirta 3gb klasės mokinei Emilijai Pukevičiūtei,
       „Geriausias draugas“ nominacija skirta 2gb klasės mokinei Nidai Šimkūnaitei,
       „Metų įvaizdis“ nominacija skirta 5b klasės mokiniui Nojui Strockiui,
       „Sporto entuziastas“ nominacija skirta 3ga klasės mokiniui Brendonui Knizikevičiui,
       „Metų eruditas“ nominacija skirta 3gb klasės mokinei Živilei Aušraitei,
       „Mažasis aktyvistas“ nominacija skirta 3b klasės mokinei Ignei Kučinskaitei.

MD 1 MD 2 MD 3 MD 4 MD 5 MD 6 MD 7 MD 8 MD 9 MD 10 MD 11 MD 12 MD 13 MD 14 MD 15 MD 16 MD 17 MD 18