Linkuvos gimnazijos pradinių klasių mokiniai prisijungė prie Paramos vaikams centro organizuojamos akcijos „Už vaikystę be smurto“, kurios metu vaikai atsakinėdami į klausimus išreiškė savo nuomonę, kokio bendravimo nori iš suaugusiųjų.

akc1 akc2 akc3 akc4

              Keliasi žemė –
              Lietuva mūsų.
              Mes čia gyvenom,
              Esam ir būsim!

       Prasidėjo atkurtos Lietuvos šimtmečiui skirtas projektas „Dovana Lietuvai“, kuris kviečia kurti dovanas – gerus darbus, skirtus vienas kitam, bendruomenei, miestui, valstybei. Svarbiausia vaikams įprasminti šimtmetį ne tik prisimenant ir didžiuojantis, kas buvo praeityje, bet ir darant gerus darbus, kuriant darbelius, skirtus Lietuvai.
       Mūsų mokyklos pradinukai padarė trispalves gėles, skirtas Lietuvai. Tai – simbolinė mažųjų dovana mūsų šaliai.

4-tokų mokytojos Lora ir Ligita

Dov Lt 4

       Per atostogas lydimi mamyčių ir mokytojos, antrokai aplankė Kalėdų miestelį Naisiuose. Vaizdas visus nustebino. Labai patiko aplankyti Laimės ežero salą, kurioje puikavosi angeliukai. Neabejingi vaikai liko ir dviem žirgams, kurie noriai šieną ėdė iš antrokų rankų. Kultūros centre žiūrėjome du Naisių vasaros teatro spektaklius: „Melagių pilis“ ir „Pasaka apie obuolius ir kitus Obelių gyventojus“. Antrokai labai džiaugėsi sukdamiesi karusėle. Ji sukosi iš lėto, todėl ir mažesniesiems, ir vyresniesiems buvo saugu. Visų dar laukė susitikimas su lietuviškuoju Kalėda. Padeklamavę eilėraštukus, pasikalbėję su seneliu Kalėda, vaikai gavo dovanų maišus. Juose puikavosi knygos. Vėliau aplankėme „Ledo rūmus“ ir klausėmės vaikų dainavimo studijos „Nieko tokio“. Dar kartą apžiūrėję apšviestą Kalėdų miestelį, išvykome namo. Kelione buvome patenkinti visi.

Antros a klasės mokytoja M. Pališkienė.

Nais 1 Nais 2 Nais 3 Nais 4 Nais 5 Nais 6 Nais 7 Nais 8 Nais 9

       Prasidėjus Adventui, kalbėjomės su vaikais, ką veiksime laukdami ypatingos šventės – šv. Kalėdų. Juk tai Dievulio gimimo diena. Kartu galvojome, kokia dovana Jam patiktų ir nusprendėme, kad labiausiai tiktų geri darbeliai. Išsiaiškinome, kad palytėti gerumo auros, to paties sulauksime iš kitų, kad patys gražiausi dalykai – paprasta žmogiška šiluma ir artuma. Diskutavome apie toleranciją, pagarbą vyresniems, rūpestį kiekvienu žmogumi, pagalvojome apie tuos, kurie yra vieniši.
       Pirmokai nusprendė padaryti kalėdinius atvirukus Linkuvos socialinės globos namų gyventojams. Vaikučiai suprato, kad savo kukliomis dovanėlėmis sušildys tuos, kam to labiausiai reikia, sukurs mažą šventę. Pasijutome labai laimingais, kad mūsų atvirukai su kalėdiniais palinkėjimais pasiekė vienišus žmones.
        Advento laikotarpiu vaikai buvo skatinami pastebėti savo gerus poelgius. Vieni pirmokai pildė įvykdytų darbų sąrašėlius. Kiti užrašydavo ant lapelių, ką gero nuveikė, ir dėjo juos į pasidarytas kalėdines kojines. Smagu buvo darbelius prieš atostogas suskaičiuoti bei aptarti. Mokytojos visiems darbštuoliams padėkojo.
       Tikime, kad mūsų mokinukams šv. Kalėdų laukimas buvo prasmingas. Supratome, kad kiekvienas savo širdelėje turime gerumo, tik reikia jį parodyti, juo pasidalinti.

Mokytojos Dalė Tamašaitienė ir Joana Gelžinienė

Mo g 1 Mo g 2 Mo g 3 Mo g 4 Mo g 5 Mo g 6 Mo g 7

       Sveika, balta žiemuže,
       Su snaigių skarele,
       Su ledo kailinėliais
       Ir eglute žalia.
       Visą gruodžio mėnesį antrokai ruošėsi į senelių namus. Gamino eglutes, piešė atvirutes, rašė palinkėjimus. Visi mokiniai pasipuošė Nykštukų kepuraitėmis.
       Seneliai mūsų laukė valgykloje prie eglutės. Juos pralinksmino tokia gausa nykštukėlių. Mokiniai labai jaudinosi. Jie pirmą kartą apsilankė pas senelius. Pašoko, padeklamavo eilėraščius. Įteikė savo pagamintas eglutes ir atvirutes. Socialinė darbuotoja antrokus palydėjo ir pas tuos senelius, kurie negali vaikščioti. Vaikai jiems palinkėjo gražių švenčių ir padovanojo po atvirutę. Mokiniai grįžo susijaudinę, daug kalbėjo apie senelius. Antrokėliai senelių žada nepamiršti.

Pradinių klasių mokytoja M. Pališkienė.

sn 1 sn 2 sn 3 sn 4 sn 6 sn 5 sn 7