Sveika, balta žiemuže,
       Su snaigių skarele,
       Su ledo kailinėliais
       Ir eglute žalia.
       Visą gruodžio mėnesį antrokai ruošėsi į senelių namus. Gamino eglutes, piešė atvirutes, rašė palinkėjimus. Visi mokiniai pasipuošė Nykštukų kepuraitėmis.
       Seneliai mūsų laukė valgykloje prie eglutės. Juos pralinksmino tokia gausa nykštukėlių. Mokiniai labai jaudinosi. Jie pirmą kartą apsilankė pas senelius. Pašoko, padeklamavo eilėraščius. Įteikė savo pagamintas eglutes ir atvirutes. Socialinė darbuotoja antrokus palydėjo ir pas tuos senelius, kurie negali vaikščioti. Vaikai jiems palinkėjo gražių švenčių ir padovanojo po atvirutę. Mokiniai grįžo susijaudinę, daug kalbėjo apie senelius. Antrokėliai senelių žada nepamiršti.

Pradinių klasių mokytoja M. Pališkienė.

sn 1 sn 2 sn 3 sn 4 sn 6 sn 5 sn 7