Uti ti ti šalta, skundžiasi ruduo.
       Kas pasiūs man paltą?
       Kas kepurę duos?
       Kojos jau sušlapo,
       Permerkė lietus.
       Kas iš klevo lapo
       Man pasiūs batus.
                    J. Marcinkevičius   

       Šiuo posmu antrokėliai pradėjo šventę. Mokiniai kartu su tėveliais gamino, kūrė įvairius iš rudens gėrybių darbelius. Klasėje padarėme parodėlę. Ir ko tik čia nebuvo.
       Susiskirstę komandomis atlikome užduotis, atsakinėjome į klausimus. Šokome, dainavome, kūrėme eilėraštį apie rudenį.
       Pasilinksminę, pasidžiaugę savo ir kitų darbeliais linksmi išėjome namo.

2a klasės mokytoja M. Pališkienė.

007 008 009 010 011 013 014 016