Prieš Vėlines skubame sutvarkyti artimųjų kapus, prisimename juos uždegdami žvakutes. Bet juk yra tokių kapų, kuriais niekas nepasirūpina. Užmarštis baisiau už mirtį, todėl mūsų mokyklos pradinukai kiekvienais metais skuba uždegti žvakutę bent ant vieno nelankomo kapo.
       Žvelgdami į liepsną, mes akimirksnį pamirštame save ir susiliejame su praeitimi, o kartu ir patys daromės geresni. Sušildyta mūsų širdies liepsnos, nurimsta ir vėlė, žinodama kad ji dar gyva mumyse.
       Ši graži ir šilta akcija buvo vykdoma spalio 28 d. Mokiniai aplankė apleistus kapus, uždegė žvakutes, tylos minute pagerbė mirusiuosius.
       Ši akcija formuoja mūsų vaikų vertybines nuostatas: supratimo, gerumo bei ugdo atsakomybės jausmą.

Mokytoja Regina Leščinskienė.

zv 1 zv 2 zv 3 zv 4 zv 5