Lietuva, kai aš tave tariu –
Prieš akis sumirga raštų raštai
Ir pilna padangė vyturių,
Ir linų žydėjimas be krašto.
                B. Brazdžionis. Lietuvos vardas

       Tą dieną klasėse buvo šviesu ir gera, nes pirmokėliai paminėjo mūsų šaliai ir jos žmonėms svarbią dieną – Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
       Vaikai papuošė savo klases piešiniais „Mano Tėvynė“, pačių pasigamintais Lietuvos herbais. Kiekvienas pasipuošė pasigaminta sege su trispalvės simboliais. Pasigamintų trispalvių vėliavėlių apsuptyje iš vaikučių lūpų skambėjo Lietuvos himnas. Vaikai su džiaugsmu akyse apdainavo Lietuvą dainų pynėmis, deklamavo eilėraščius.
       Visą savaitę buvo siekiama ugdyti tautiškumą, meilę savo kraštui, kad ugdytiniai pakiliai nusiteiktų, plėstų žinias apie Lietuvos praeitį, liaudies papročius, tradicijas. Aptarėme Lietuvos valstybės simbolius ir jų reikšmes. Domėjomės lietuvių liaudies tarmėmis, klausėmės tarmiškai įdainuotų dainų.
       Žmogus kaip medis: šaknimis skverbiasi į žemę, o šakomis bando siekti dangų. Ąžuolas yra lietuvių tvirtumo ir stiprybės simbolis. Šiandien mūsų pirmokėliai yra tarsi jauni ąžuoliukai, kurie augdami stiprės ir, tikime, kad užaugs galingais Lietuvos ąžuolais.

Mokytojos Regina Leščinskienė ir Dava Kuginienė.

Vas16 prad 1 Vas16 prad 2 Vas16 prad 3