Naudojame tik būtinus slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Skaityti daugiau

🍪
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Skirtingos veiklos
Tradicinis abiturientų spektaklis „ Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę) 2024 m.
Brandos atestatų įteikimas

Logopedas, spec. pedagogas

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas (logopedė, specialioji pedagogė R. Pėželienė)

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

7.30–15.00

Antradienis

7.30–15.00

Trečiadienis

7.30–15.00

Ketvirtadienis

7.30–15.00

Penktadienis

7.30–15.00

 

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas (logopedė, specialioji pedagogė O. Daniševičiūtė)

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

7.30–14.00

Antradienis

7.30–14.00

Trečiadienis

7.30–15.00

Ketvirtadienis

7.30–14.00

Penktadienis

7.30–14.00

 

 Logopedo funkcijos:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taiko;
 • sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas, jas taiko;
 • rengia savo veiklos ataskaitas;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimai;
 • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdamas į kiekvieno gebėjimus, ugdymosi galimybes;
 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti, individualizuoti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą, rengti ugdymo programas;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiojo ugdymo klausimais;
 • bendradarbiauja su gimnazijos bendruomene specialiojo ugdymo, pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.