Anglų kalbos konkurso rezultatai
Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už Laipsnis
Ieva Kulkytė 9 9 klasės 93,3 % 96 % I
Ignė Kučinskaitė 1b 1 klasės 98,9 % 93 % I
Gabrielė Gaigalaitė 1b 1 klasės 97,5 % 88 % I
Gabija Nakčiūnaitė 1b 1 klasės 96,7 % 83 % I
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
Iveta Budrytė 1b 1 klasės 99,6 % 96 % I
Gabija Nakčiūnaitė 1b 1 klasės 96,1 % 84 % I
Liudas Vaicekauskas 1b 1 klasės 95 % 81 % I
Matematikos konkurso rezultatai
Gabija Nakčiūnaitė 1b 1 klasės 94,5 % 99 % I
Iveta Budrytė 1b 1 klasės 93,9 % 98 % I
Biologijos konkurso rezultatai
Gabija Nakčiūnaitė 1b 1 klasės 99 % 95 % I
Iveta Budrytė 1b 1 klasės 97,8 % 86 % I
Ignė Kučinskaitė 1b 1 klasės 96,3 % 75 % I
Ieva Kulkytė 9 9 klasės 85,8 % 99 % I