Įsakymas dėl mokinių parlamento komisijos sudarymo

 

Vadovaudamiesi mokinių parlamento nuostatais susirinkome į antrą susirinkimą šiais mokslo metais. Aparėme du klausimus: perskaitėme veiklos planą ir išrinkome GARBĖS PRADINUKĄ, kuris atstovaus visus pradinukus mokinių parlamente.

SVEIKINAME 4B klasės mokinę DŽIUGINTĄ KAULINYTĘ tapus GARBĖS PRADINUKU mokinių parlamente.

Mokinių parlamentas

 

Mok parl nar

 

Veiklos plano programa 2018-2019m.

1. Beleckaitė Karolina 5 kl.
2. Krivickas Lukas 6a kl.
3. Žvirblis Tomas 6b kl.
4. Daknytė Kamilė 7a kl.
5. Strockis Nojus 7b kl.
6. Čeponis Jonas 8 kl.
7. Meškonytė Gabrielė 1ga kl.
8. Mickeliūnaitė Eglė 1gb kl.
9. Juškaitė Skirmantė 2ga kl.
10. Dabrauskaitė Gabija 2gb kl.
11. Klevinskas Vilmantas 2gb kl.
12. Kacilevičiūtė Marija 3g kl.
13. Samuitytė Irmantė 3g kl.
14. Makarevičiūtė Austėja 4ga kl.
15. Meškonis Erikas 4ga kl.
16. Sipavičiūtė Gerda 4ga kl.
17. Šimkūnaitė Nida 4gb kl.

2017 gruodžio mėnesį buvo patvirtinti pakeisti parlamento nuostatai. Atsirado naujas punktas, kuriame skelbiama, kad mokinys (toliau – savarankiškas kandidatas), klasės ir jos vadovo dauguma neišrinktas atstovauti klasės mokinių parlamente, gali teikti prašymą ir būti išrinktas į mokinių parlamentą tokia tvarka:
I.1.1.    Iki tų mokslo metų pirmojo pusmečio paskutiniosios dienos turi pateikti prašymą ir motyvacijos laišką mokinių parlamento koordinatoriui.
I.1.2.    Per dvi savaites nuo prašymo ir motyvacijos laiško gavimo mokinių parlamentas turi apsvarstyti kandidatą.
I.1.3.   Per dvi savaites nuo prašymo ir motyvacijos laiško gavimo parlamento narių dauguma (50 % + 1 narys) turi išrinkti arba neišrinkti savarankišką kandidatą į mokinių parlamentą.
I.1.4.  Į po kandidato svarstymo organizuojamą parlamento susirinkimą turi būti pakviestas savarankiškas kandidatas ir savarankiškam kandidatui turi būti paaiškinta, kodėl jis yra išrinktas arba neišrinktas į mokinių parlamentą, turi būti paaiškinti mokinių parlamento principai.
I.1.5.    Savarankiškas kandidatas, mokinių parlamento dauguma išrinktas į mokinių parlamentą, per dvi savaites paskirto parlamento nario turi būti apmokomas ir supažindintas su mokinių parlamento darbo principais ir nuostatais.
I.1.6.    Po paskirto parlamento nario apmokymų, savarankiškas kandidatas yra skelbiamas mokinių parlamento nariu ir, kaip visateisis parlamento narys, dalyvauja artimiausiame mokinių parlamento susirinkime.
I.2.    Apie naujus parlamento narius mokyklos bendruomenė turi būti informuojama viešai.

Sav kandidatai

 1.  Lukas Krivickas, 5a kl.
 2.  Tomas Žvirblis, 5b kl.
 3.  Martyna Sabaitė, 6a kl.
 4.  Nojus Strockis, 6b kl.
 5.  Justas Mačiulis, 7a kl.
 6.  Gabrielė Meškonytė, 8a kl.
 7.  Eglė Mickeliūnaitė, 8b kl.
 8.  Skirmantė Juškaitė, 1ga kl.
 9.  Gabija Dambrauskaitė, 1gb kl.
10. Marija Kacilevičiūtė, 2g kl.
11. Austėja Makarevičiūtė, 3ga kl.
12. Nida Šimkūnaitė, 3gb kl.
13. Karolina Martišiūtė, 4ga kl.
14. Emilija Pukevičiūtė, 4gb kl.

Mokinių parlamentas prie Linkuvos gimnazijos foto sienelės, skirtos gimnazijos 100-iui

parlamentas20170912

Moksleivių Parlamento 2017–2018 m. m. veiklos programa

Linkuvos gimnazijos mokinių parlamento nuostatai

       Lietuvos mokyklose jau ne vieneri metai vyksta įvairių akcijų, skirtų kovoti su patyčiomis. Tačiau į viešumą vis dar iškyla istorijų apie bendraamžių užgauliojamus paauglius. Kai kurie mūsų bendraamžiai, neatlaikę nuolatinių patyčių, ryžtasi baisiam žingsniui – savižudybei. Sprendimas, kaip vienus paauglius apsaugoti nuo patyčių, o kitų agresiją užgniaužti, teoriškai lyg ir yra, bet jo efektyvumas – abejotinas. Kad nesibaigiančių patyčių problema būtų išspręsta, Linkuvos gimnazijos mokiniai užsiregistravo dalyvauti „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“, kurią organizavo emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“. Kasdien, per ilgąsias pertraukas, aktų salėje 5–8 klasių mokiniai diskutavo apie realias patyčių situacijas ir gvildeno jų priežastis. Į diskusijas mokiniai įsitraukė labai aktyviai, nepabūgo atsiverti ir išsakyti savo jausmų. Pradinių klasių mokiniai piešė piešinius ir apgalvojo veiksmus, kurių reikėtų imtis pastebėjus pirmuosius patyčių ženklus. Penktadienį vyko visą gimnaziją suvienijęs savaitės uždarymas: visi vaikai ir mokytojai susirinko mokyklos kieme ir suformavo „gyvą šypsenėlę“. Patyčioms turi ateiti galas. Esu įsitikinusi – drauge galime įveikti visus sunkumus.

Marija Kacilevičiūtė
Mokyklos parlamento narė

  paty 1 paty 2 paty 3 paty 7