Naudojame tik būtinus slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Skaityti daugiau

🍪
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Skirtingos veiklos
Tradicinis abiturientų spektaklis „ Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę) 2024 m.
Brandos atestatų įteikimas

Matematikos savaitė

2024 m. vasario 5-9 dienomis gimnazijoje vyko „Matematikos savaitė“.logo

Atlikome tokias veiklas:

5-8 klasės mokiniai piešė  piešinius, susijusius su matematika.

6 klasėje vyko integruota matematikos-muzikos pamoka (pirmadienį).

2g klasėje vyko integruota matematikos-geografijos pamoka (ketvirtadienį).

5-6 klasės mokiniai dalyvavo viktorinoje „Matematika visiems“ (penktadienį).

5-8 klasės  mokiniams vyko rajoninė matematikos olimpiada (ketvirtadienį).

1g-4g klasės mokiniams vyko 72-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajoninis etapas   (penktadienį).

1-4g klasių mokiniams vyko registracija į tarptautinį matematikos konkursą „Kengūra”.

Pirmadienį 6 kl. mokiniams vyko integruota matematikos – muzikos pamoka „Trupmenos ir muzika“. Pamoką vedė muzikos mokytoja V. Klupšienė ir matematikos mokytoja N. Butėnienė. Šios pamokos tikslas – trupmenų skaičiavimą pritaikyti muzikos pamokoje. Iš pradžių mokiniai pakartojo,  kaip skaičiuojamos trupmenos, kas yra metras, kokios yra natos.  Tada vyko muzikinės – matematinės užduotys: reikėjo paaiškinti, kuo skiriasi muzikinio metro ir trupmenų užrašymas, kaip muzikoje skaitomos natos skiriasi nuo matematikoje skaitomų trupmenų (pvz.: ketvirtinė ir viena ketvirtoji, pusinė  ir viena antroji). Po to reikėjo nustatyti takto ilgį ir surasti, kokio ilgio nata slypi po klaustuku. Atlikdami šią užduotį mokiniai pritaikė matematinius veiksmus, t. y. sudėtį ir atimtį su paprastosiomis trupmenomis. Po to duotoje penklinėje su natomis reikėjo sudėti takto brūkšnius, todėl vėl mokiniai atliko matematinius veiksmus su trupmenomis. Pabaigoje vyko refleksija: mokiniai išsakė, kaip jiems sekėsi, ką jie sužinojo. Mokiniai sužinojo, kad natas galima sudėti ir atimti pritaikant trupmenų skaičiavimą, kaip jas  skaityti. Mokinių nuotaikos buvo puikios.☺

Nuotrauka Nuotrauka Nuotrauka Nuotrauka

 

Ketvirtadienį 2g klasės mokiniams vyko atvira integruota matematikos-geografijos pamoka „Parabolės mūsų aplinkoje”. Pamoką vedė geografijos mokytoja V. Ogintienė ir matematikos mokytoja J. Jovaišienė. Pamokos uždavinys buvo naudojantis vaizdine medžiaga, pateiktimi, turima patirtimi ir mokytojų aiškinimu, dirbant individualiai, pagilinti žinias apie Lietuvos geografinius objektus: piliakalnius, termokarstines daubas, kelių infrastruktūros dalį – arkinius tiltus, ir teisingai atlikti 3 kvadratinės funkcijos grafiko brėžimo ir savybių nurodymo uždavinius. Pamokoje mokiniai pakartojo funkcijų savybių apibrėžimus, geografines žinias apie piliakalnius, termokarstines daubas, parabolines kopas, pabandė prisiminti, kur matė parabolės formas savo aplinkoje. Mokiniai išsprendė tris kvadratinės funkcijos grafiko brėžimo intervale ir savybių nurodymo uždavinius pagal pateiktas Kelmės r. Burbaičių piliakalnio ašinio pjūvio krašto, Trakų r. Velnio daubos ašinio pjūvio krašto ir Pasvalio r. Ustukių tilto arkos funkcijas.

Penktadienį 5-6 klasių mokiniams vyko viktorina „Matematika visiems“. Viktoriną vedė matematikos mokytojos R. Mikulėnienė ir N. Butėnienė. Pirmiausiai mokiniai, pasiskirstę į grupes, kūrė  eilėraštukus apie matematiką. Juose turėjo panaudoti šiuos žodžius: trupmena, skaičius, kvadratas, sudėtis. Mokinių kūryba:

Bėgo Trupmena per mišką ir sutiko gražų Skaičių.

 Skaičius pakvietė Kvadratą ir apsivertė ant ratų.

Sudėtis gerai pavarė, kol visus gražiai nuvarė. (Armandas, Kristupas, Pijus, Ugnius – 6 kl.)

Trupmena  – tai skaičius,

Kvadratas – tai figūra.

Sudėtis – tai veiksmas. (Andrėja, Brigita, Pijus, Tautvydas, Gerdas, Antanina, Edvinas – 5 kl.)

Trupmenas skaičiuoti mes mokam.

Ir kvadrato perimetras nesunkus.

Skaičius sudėti ir atimti

Mums nėra sunku. (Viltė, Smiltė, Agnė, Vanesa – 6 kl.)

Kvadratėlį aš sudėjau,

Su skaičiukais draugavau.

Trupmenos man patiko.

Su sudėtimi gyvent geriau. (Liepa, Vesta, Danielius, Deilanas, Karolis S., Karolis R. – 6 kl.)

Skaičiai gali būti trupmenos.

 Kvadratas turi lygias kraštines.

 Sudėtį – naudojame skaičiuoti,

Kai norime sužinoti, kokia bus suma. (Danielė, Gabrielė – 6 kl.)

Man labai patinka trupmenos.

 Man patinka skaičiuoti skaičius.

 Man labai patinka piešti kvadratus. (Lukas, Dominykas, Gabrielius – 5 kl.)

Pristatę sukurtus eilėraštukus, mokiniai dalyvavo žaidime-viktorinoje per KAHOOT programėlę. Mokiniai žaidė ir po kelis susigrupavę, ir po vieną. Sunkiausias klausimas – „Kokia raide žymimas plotas?“ Teisingai atsakė tik 6 mokiniai iš 35. Dėl techninių kliūčių finišo nepasiekė 7 mokiniai.

Nuotrauka Nuotrauka Nuotrauka Nuotrauka

 

Nors geriausiai sekėsi 6 klasės mokiniams, bet neatsiliko ir penktokai. Iš jų geriausiai pasirodė Danielius, Denas, Brigita. Smagu, kad mokiniai buvo aktyvūs.

Matematikos olimpiadoje dalyvavę mokiniai pagilino matematines žinias. Jie atstovavo Linkuvos gimnazijai, todėl džiaugiamės jų pasiekimais.

5-8 klasės – rajoninėje matematikos olimpiadoje dalyvavo:

5kl. - Gerdas Danielius, Rosita Ramutytė, Andrėja Grigalionytė

6 kl. - Gabrielė Daknytė, Smiltė Malinauskaitė, Karolis Rimgaila

7 kl. - Akvilė Miliauskaitė, Lėja Maižiūtė

8 kl. - Tadas Jurevičius (III vieta rajone), Jokūbas Vaškas (III vieta rajone)

1g-4g klasės - 72-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajoniniame etape dalyvavo:

1 g kl. - Evelina Jankaitytė, Eimantas Mozūras

2 g kl. - Liudas Vaicekauskas, Karolina Beleckaitė, Ignė Kučinskaitė

3g kl. - Gabija Juciūtė, Emilis Vaičaitis

4g kl. - Aurimas Požaitis, Nojus Strockis

Kovo 14 dieną, minėsim matematikos „PI“ dieną.

Kovo 21 dieną vyks tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“, kuriame dalyvaus 1-12 kl. mokiniai. Konkurse dalyvauti iš viso užsiregistravo 26 gimnazijos mokiniai, iš jų: 5 - nykštukai, 15 - mažylių, 3 - bičiuliai, 1 – kadetas, 1 – junioras ir 1 – senjoras.

Matematikos mokytojos