Gimnazijos psichologės Vaidos Lapinskienės darbo laikas
El. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gimnazijos psichologo darbo tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:
•    Mokinys (savarankiškai) (neturint 16 metų, prašomas raštiškas tėvų sutikimas);
•    Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
•    Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą; 
•    Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Mokiniai gali kreiptis į gimnazijos psichologę, jeigu:
•    kyla sunkumų moksluose,
•    nesutaria su draugais,
•    kyla nesutarimų  su tėvais ar mokytojais,
•    kamuoja nerimas, stresas, įvairios baimės,
•    nori geriau pažinti save,
•    sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais,
•    tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Mokytojai ir tėvai (globėjai) į gimnazijos psichologę gali kreiptis, jeigu kyla problemų ar įvairių klausimų dėl vaiko elgesio ar mokymosi, jeigu atsirado bendravimo, emocinių sunkumų.

Mokyklos psichologas skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. (MOKYKLOS PSICHOLOGO BENDRIEJI PAREIGINIAI NUOSTATAI PATVIRTINTI Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d įsakymu Nr. ISAK-1548).

Konsultacijos yra konfidencialios (informacija apie konsultacijos metu gautą informaciją viešai neskelbiama)