Net ir per karantiną gimnazijos muziejų pasiekia dovanos, daugiausia knygos. Tai ištaigingas fotoalbumas „ Valstybės sienos apsaugos tarnybai – 100“, padovanotas 53 laidos abituriento A. Dubikaičio, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro knyga „Sibiro Madona“ su padėka mokytojai E. Stanevičienei už pagalbą ruošiant šią knygą. Joje pasakojama  apie skulptūrą, atgabentą iš tremties vietos Korbike, restauruotą ir dabar esančią Vilniaus Katedroje. Šios skulptūros autorius yra mūsų gimnazijos auklėtinis Jonas Maldutis, ištremtas į Sibirą už pogrindinio gimnazistų laikraštėlio „Nepavergtos mintys“ apipavidalinimą.

Tvarkydamos asmeninę bibliotekėlę, rado  senų leidinių, nuotraukų, dokumentų ir padovanojo muziejui gimnazistė Aušrinė Paužuolytė ir jos mama Daina, gyvenančios Puodžiūnų kaime. Tai ir seni tarpukario vadovėliai, ir 1921 m. išleista poezijos antologija „Vainikai“, kurią spaudai paruošė poetas K. Binkis, ir 1942 m. Telšiuose išleista knygutė „Žemaičių kankiniai“ apie Rainių tragediją 1941 metų birželį. Įdomus 1960 m. pirmasis žurnalo „Naujos knygos“ numeris bei pora knygų apie Žeimelį. Taip pat knygos apie tremtį, rezistenciją: M. Garbačiauskienės atsiminimai, A. Vilkaičio beletrizuoti memuarai, A. Manavičiaus autobiografinis romanas, J. Daumanto „Partizanai“, N. Sadūnaitės, M. Babono, K. Skebėros ir  kt. knygos. Malonu, kad visa tai rado vietą muziejuje.

Elektroniniu paštu gauti Broniaus Pupinio (tarpukario Lietuvos karininko, kartografo) atsiminimai apie 1921 – 1926 mokslo metus Linkuvos gimnazijoje, to meto mokytojus, apie gimtąjį Ūdekų kaimą, jo tradicijas, darbus ir papročius, gyvenusius žmones ir jų tarpusavio santykius. Tvarkydama savo archyvą, šiuos atsiminimus ir įvairius dokumentus rado ir atsiuntė jo dukra Dalia Pupinytė, gyvenanti Kaune.

Mokytoja A. Bučaitė padovanojo dvi mokyklines mergaičių uniformas. Taigi džiugu, kad tokių dėmesingų žmonių dėka toliau turtėja mūsų muziejus. Ačiū Jums visiems!

P.S. Žinoma, būtų puiku muziejui gauti ir senąjį mokyklinį suolą – gal kas jaučiate kur užsilikusį?

Muziejaus vadovė

IMG 20210325 102551 IMG 20210406 152927 IMG 20210402 095459