Linkuvos gimnaziją pasiekė pakartotinis, naujausias, aštuntas, „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“, kuris yra svarbiausias mūsų kalbos žodžių norminamasis ir teikiamasis leidinys. Šis žodynas yra naudingas ir reikalingas visiems bendrinės kalbos vartotojams, taip pat mokytojams, moksleiviams ir abiturientams. Išskirtiniai aštunto „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidimo bruožai yra šie:

  • priedas papildytas 200 naujų žodžių iš rengiamo „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“;
  • grąžinti kai kurie anksčiau nenorminiais laikyti žodžiai, kuriuos Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) pripažino vartotinais bendrinėje kalboje;
  • pagal VLKK nutarimus sutvarkyta žodžių rašyba ir kirčiavimas;
  • atnaujintas nuorodinis žodžių aiškinimas;
  • grąžinti kai kurie žodžiai, kurių septintame žodyno leidime atsisakyta dėl spausdintinio leidinio apimties ribojimo.

Linkuvos gimnazijos biblioteka :)

20211005 134539