Tremtis įrėžė į žmonių atmintį didelį skausmą ir paliko gilius randus jų širdyse.

Žodis Sibiras — sugriauta žmonių ateitis, išskirtos šeimos... tik   sunkūs dundantys gyvuliniai vagonai... Kiek sudužusių gyvenimų, kiek nepamirštamų tragedijų. Visa tai sudėta į knygas,  gyvų liudininkų prisiminimus.

Informacinio centro skaitykloje veikia  paroda Tremtis literatūroje, skirta paminėti tremties  70 - mečiui. Čia eksponuojamos ne tik knygos tremties tema , bet ir įvairi literatūra bei mūsų moksleivių surinkti kūrybiniai darbai apie mūsų krašto tremtinius, jų  prisiminimai, liudijantys to meto įvykių aktualijas.

Bibliotekininkė Birūta

thumbnail 20211005 132511 thumbnail 20211005 132515