ADMINISTRACIJA

Mokyklos direktorius Vaclovas Stapušaitis

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Danielienė

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Gelažienė

Ūkvedys Zenonas Prancelevičius

Mokyklos sekretorė Erika Martinaitienė

Kontaktai:

Direktorius Tel. 8 421 64147

Sekretorė Tel. 8 421 64296

El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija

Adresas Gimnazijos g. 32, 83435 Linkuva, Pakruojo r., kodas 190066944.