2018 metai

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 40,2 KB)

Finansinės būklės ataskaita tęsinys (pdf, 36,6 KB)

Pinigų srautų ataskaita (pdf, 38,3 KB)

Pinigų srautų ataskaita tęsinys (pdf, 37,2 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 39,6 KB)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf, 39,3 KB)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (pdf, 512 KB)

 

2015 metai

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 71 Kb)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf, 40  Kb)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 41 Kb)

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (pdf,  Kb)

Pinigų srauto ataskaita (pdf, 75 Kb)

Aiškinamasis raštas (pdf,  Kb)

 

2014 metai

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 41 Kb)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf, 40 Kb)

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 40 Kb.)

Ilgalikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (pdf, 56 Kb)

Pinigų srautų ataskaita (pdf, 40 Kb)

Aiškinamasis raštas (pdf, 104 Kb)