Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos mokinių elgesio taisyklės.

Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos elektroninio dienyno duomenų tvarkymo nuostatai.

Linkuvos gimnazijos sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai integruota programa.

Linkuvos gimnazijos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo aprašas.

Linkuvos gimnazijos ir Triškonių daugiafunkcinio centro ugdymo planas 2017–2018 m. m.

Linkuvos gimnazijos Metodinės tarybos veiklos planas 2017–2018 m. m.

Linkuvos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas.

Linkuvos gimnazijos mokinių pamokų lankomumo tvarkos aprašas.

Įsakymas dėl smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Pakruojo r. Linkuvos gimnazijoje tvarkos patvirtinimo.

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Pakruojo r. Linkuvos gimnazijoje tvarka.

Linkuvos gimnazijos 3-ių gimnazinių klasių mokinių kūrybinio darbo tvarkos aprašas.

Linkuvos gimnazijos veiklos programa 2017–2018 m. m.

Linkuvos gimnazijos pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema 2017–2018 m. m.

Linkuvos gimnazijos pradinių klasių mokinių individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas.

Linkuvos gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas.

Asmeninės pažangos stebėjimas ir fiksavimas. (1 priedas)

Asmeninės pažangos įsivertinimo lapas. (2 priedas)

Mokinio asmeninės pažangos stebėjimas. (3 priedas)

Asmeninės pažangos stebėjimas ir fiksavimas (4 priedas)

Linkuvos gimnazijos tarybos 2016–2017 mokslo metų veiklos planas.

Strateginis veiklos planas 2015–2018 m.