Gimnazijos tarybos pirmininkė – Danguolė Romanovienė

Nariai
Mokytojai Mokiniai Tėvai
Gelžinienė Joana Almantas Klevinskas 2gb Virginijus Kacilevičius
Daniševičiūtė Odeta Irmantė Samuitytė, 3g Jolanta Norvaišienė
Vengraitis Ričardas Eglė Mickeliūnaitė 1gb Laima Lapinskienė
Masilionis Algimantas Gabrielė Meškonytė 1ga Jovita Martišienė
  Skirmantė Juškaitė 2ga Zenonas Prancelevičius

LINKUVOS GIMNAZIJOS TARYBOS 2017–2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS