Gimnazijos tarybos pirmininkė – Danguolė Romanovienė

Nariai
Mokytojai Mokiniai Tėvai
Gelžinienė Joana Kamilė Daknytė 2ga Jolanta Norvaišienė
Daniševičiūtė Odeta Nojus Strockis 2gb Laima Lapinskienė
Laimonas Kupriūnas Gabriela Danilevičiūtė 3g Jovita Martišienė
Masilionis Algimantas Eglė Mickeliūnaitė 4gb Zenonas Prancelevičius
  Gabrielė Meškonytė 4ga