Direktorius Vaclovas Stapušaitis.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:
Daiva Danielienė,
Violeta Gelažienė.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Zenonas Prancelevičius.