Direktorius Vaclovas Stapušaitis.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:
Janina Balčiūnienė,
Daiva Danielienė,
Violeta Gelažienė.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Zenonas Prancelevičius.