Direktorė Daiva Danielienė

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:

Violeta Gelažienė

Vita Vilimienė

 

Ūkvedys Zenonas Prancelevičius