aldona

Aldona Gaigalaitė – mūsų gimnazijos  1946 metų absolventė (22 laida). Tai lietuvių istorikė, pedagogė, vadovėlių autorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Ji gimė 1927 m. birželio 15 d. Gaižūnuose, mirė 2015 m. lapkričio 21d. Vilniuje. Mokėsi Rimkūnų pradžios mokykloje, o baigusi Linkuvos gimnaziją, studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, kuriame vėliau dirbo beveik trisdešimt metų. Tarybmečiu ir po Atgimimo rengė šaltinių publikacijas, chrestomatijas, rašė vadovėlius ir kt. mokymo priemones vidurinei ir aukštajai mokyklai. Taip pat niekada nepamiršo savo mokyklos. Gimnazijos muziejuje turime net dvylika jos dovanotų knygų su autografais, ji dalyvavo mokyklos septyniasdešimtmečio ir aštuoniasdešimtmečio jubiliejuose. Atsiminimų knygoje „Mūsų karo meto mokytojai“ randame net devyniolikos gimnazijos pedagogų gyvenimo aprašymų, nuotraukų, dokumentų,  atsiminimų apie gimnaziją karo metais. Tai nepakartojamas mūsų mokyklos istorijos puslapis!

A. Gaigalaitė tyrė Lietuvos 20 a. pirmųjų dešimtmečių istoriją, Lietuvos Respublikos susikūrimą, jos vidaus ir užsienio politiką. Žinoma, reikėjo kieto stuburo ir nepaprasto lankstumo dirbant sovietmečio sąlygomis.  Atkūrus nepriklausomybę, parašė knygų ir straipsnių apie Lietuvos politikus ir kultūros veikėjus, Paryžiaus Taikos konferenciją 1919 metais, daug straipsnių aktualiomis temomis. Atsiminimų knygose „Apie tėvą“ ir „Į save ir istoriją pažvelgus“ atsispindi ir Žiemgalos krašto istorija.

Gimnazijos muziejininkė

IMG 20220613 104509 IMG 20220610 113135 IMG 20220610 112652