2021 m. visame pasaulyje minimos 80 –osios Holokausto metinės. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, iki Antrojo pasaulinio karo mūsų šalyje gyveno apie 208 tūkst. žydų, karo metais nužudyta apie 195 tūkstančius. Daugiau nei dešimtmetį vykstanti tradicinė pilietinė iniciatyva ,, Atminties kelias“ – tai kvietimas visiems geros valios žmonėms, bet pirmiausia mokytojams ir mokiniams, prisiminti Holokausto metu sunaikintas gausias Lietuvos žydų bendruomenes, kartu nueiti į masinių žudynių vietas tais keliais, kuriais žydai buvo varomi į paskutinę savo kelionę. Lietuvoje tokių vietų yra daugiau nei du šimtai.

Mūsų gimnazijoje Linkuvos  žydų istorija imta domėtis dar anksčiau, 2002 metais. Moksleivė Vaida Macijauskaitė dvejus metus rinko medžiagą, kad parašytų darbą „Žydai Linkuvoje“, kurį pristatė respublikiniam konkursui „Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai,“ ir buvo apdovanota kelione į Lenkiją. Ji naudojosi gimnazijos muziejuje esančia medžiaga, ieškojo Linkuvos žydų praeities pėdsakų internete, susirašinėjo su Davidsonų šeima, aprašė žydų kapavietes Linkuvos seniūnijoje.

Projektinį darbą apie tarpukario Linkuvos žydų gyvenimą ir holokaustą Antrojo pasaulinio karo metais 2016 m. imasi rašyti gimnazistė Monika Plukaitė. Jos darbe „Žydai tarpukario Linkuvoje“ sudarytas 148 vardų ir pavardžių žydų, gyvenusių Linkuvoje, sąrašas, taip pat užrašyti penkiolikos asmenų atsiminimai. Nors ji aplankė ir pakalbino 35 žmones, bet daugiau negu pusė apklaustųjų vis dar nenorėjo kalbėti apie žydus ir vykdytą holokaustą. Tais pačiais metais abiturientai su istorijos mokytoja Aldona Bučaite pirmą kartą aplanko Atkočiūnų miške esantį sušaudytų žydų bendrą kapą ir prie paminklo, skirto holokausto aukoms, padeda gėlių bei uždega žvakutes. Taip atsiranda tradicija kasmet rugsėjo 23- iąją, kada minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena, vyresniesiems gimnazistams   su istorijos mokytoju  aplankyti šią vietą.

Prasmingas, nuoširdus ir kupinas jautrumo buvo Linkuvos žydų vardų, pavardžių, gimimo metų bei trumpų gyvenimo istorijų skaitymas prie Linkuvos sinagogos 2020 metų rugsėjo 23 dieną. Gimnazistai perskaitė  nuo 1928 iki 1941 m.  Linkuvos gimnaziją baigusių dvidešimt keturių abiturientų pavardes, taip pat  1941 m. rugsėjį į gimnaziją negrįžusių  žydų kilmės mokinių sąrašą. Buvo sudarytas   421 su Linkuva susijusio asmens sąrašas. Renginio sumanytojas istorikas, gidas Rolandas Pupinis vaizdą prie sinagogos tiesiogiai transliavo Facebook paskyroje.

Šiemet 80- osios Holokausto pradžios Lietuvoje metinės minėtos net tris dienas. Rugsėjo 22 d. vyko integruota dailės – istorijos pamoka. Mokytoja Alma Važgauskienė su mažaisiais moksleiviais išpiešė jų atsineštus akmenukus, ant kurių surašė Linkuvos gimnazistų žydų vardus. Vyresnieji mokiniai su direktore Daiva Danieliene, dir. pavaduotoja ugdymui Violeta Gelažiene ir mokytoju Laimonu Kupriūnu Atkočiūnmiškio žydų žudynių vietoje iš tų akmenukų sudėliojo gražią širdį ir Dovydo žvaigždę – tai pagarba žydiškai tradicijai ir simbolinis aukų įasmeninimas. Taip pat laikydamiesi lietuviškų tradicijų uždegė atminimo žvakutes, mokytojas papasakojo apie holokaustą, o mokiniai įsijungė į diskusiją.

Rugsėjo 23 d. – tikroji Holokausto metinių minėjimo diena. Skirtingas Linkuvos įstaigas ir jų vadovus: seniūniją, kultūros centrą, biblioteką ir gimnaziją, sujungė bendras tikslas – prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atminties kelias“. Ypač įdomu buvo penktokams, lydimiems kūno kultūros mokytojų Linos Alekseriūnienės ir Algimanto Masilionio, ne tik kartu žingsniuoti atminties keliu, bet ir klausytis prisiminimų apie žydų gyvenimą Linkuvoje. Juos skaitė bibliotekos ir kultūros centro darbuotojos.

Rugsėjo 24 d. mokytojai Giedrė Masilionienė ir Laimonas Kupriūnas su mokiniais lankėsi Pašvitinyje. Juos pakvietė ir ekskursiją vedė Pašvitinio bibliotekos vedėja Jovita Martišienė. Lankytasi žydų kapinėse, prie magazino, kur buvo varomi žydai, malūne... Bibliotekininkė  pasakojo, kad Pašvitinio apylinkėse žydų nežudė. Jie buvo varomi į Žagarę ir Joniškį.

Eidami „Atminties keliu“ 80 – ąją Holokausto pradžios Lietuvoje sukaktį paminėjo daugiau kaip 150 mokyklų visoje Lietuvoje, pranešė Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Džiugu, kad ir Linkuvos gimnazija prisideda saugodama šią atmintį.

Gimnazijos muziejininkė

 Fotografavo dir. pav. ugdymui Violeta Gelažienė

242701238 928175947772782 8128673103439217967 n 242822021 929349537655423 5409951799420516269 n 242680822 928816041042106 8419505532391001101 n 242624155 928176107772766 3449194652569481197 n