Muziejus – atminties vieta, šiandienos žmogui pasakojanti apie praeitį ir dabartį, o mokyklos muziejaus tikslas – tarnauti mokomajam - ugdomajam darbui, padėti giliau suvokti savo krašto istoriją, gimtąją kalbą, formuoti mokinio tautinę savimonę, suvokti save istorijos tėkmėje. Todėl muziejus yra  ir gimnazijos garbės reikalas.

Mūsų mokykloje jis įsteigtas 1961 metais senuosiuose (raudonuosiuose) rūmuose, nors kraštotyrine medžiaga imta domėtis žymiai anksčiau, istoriją dėstant mokytojams P. Spudui, J. Skrupskeliui. Vėliau mokiniai, paskatinti istorikės Pranės Gaigalienės, ima rinkti eksponatus, kurie ir davė pradžią muziejui. Mokytoja, 1967 m. išvykdama dirbti į Šiaulius, perduoda muziejų kolegei E. Matulionienei su 720 eksponatų. Nuo 1972 m. muziejui ir visam kraštotyriniam darbui ima vadovauti lituanistė, Garbės kraštotyrininkė Felimonija Mielienė. 1985 m. muziejus perkeliamas į naujas patalpas baltuosiuose rūmuose. Tuo metu jau turėta 2353 eksponatai. 1995 m. muziejų perima mokytojos A. Bučaitė, vėliau D. Tamašaitienė. Po gimnazijos renovacijos, sutinkant gimnazijos šimtmetį, direktoriaus V. Stapušaičio rūpesčiu muziejus atnaujintas, perkeltas į didesnes patalpas, nupirkti nauji baldai, sukurta nauja ekspozicija. Tai spalvinga gimnazijos istorija santvarkų kaitoje. Čia daugiausia fotografijos saugo istorinę atmintį, bet jų tiek daug, kad sukaupta medžiaga persikėlė į gimnazijos erdves. Antrame aukšte talpinamos gimnazijos absolventų vinjetės. Tai tikrai specifinė mokyklinės fotografijos rūšis, atspindinti ir mokyklos pavadinimo kaitą, ir dizaino ar kitas laikmečio madas. Trečiame aukšte abiturientų laidų tradicinių spektaklių nuotraukų galerija. Mokyklą puošia  abiturientų dovanos – paveikslai.  Tai jau trisdešimt metų gyvuojanti, 65 laidos sumanyta nauja gimnazijos tradicija.

Muziejuje  vyksta  ekskursijos, pamokos, klasių valandėlės ar tėvų susirinkimai, pristatomi įvairūs projektai, rengiamos parodėlės... Esamų ir buvusių mokinių ir mokytojų ar svečių dovanoti eksponatai vis papildo muziejaus fondą. Sukaupta medžiaga gali pasinaudoti  gimnazistai, mokytojai, net mokslininkai. Tarmiškai užrašytų tekstų rado gimnazijos auklėtinis kalbininkas K. Garšva. Paminėti senieji su mitologija susiję vietovardžiai ir akmeninių kirvukų su skylėmis kotui kolekcija, rasta1958m. Dūčių Tyrelio durpyne, nufotografuota, išmatuota bei aprašyta prof. V. Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės. Pakruojo rajonas“.

O kiek iškilių pedagogų mokytojavo gimnazijoje! Per šimtmetį pasikeitė ne viena jų karta. Jie išleido daugybę mokslui, menui pasišventusių, ryžtingai tikslų siekusių mokinių, kurių sėkmės  istorijos, kaip ir daug medžiagos apie gimnaziją ir muziejų, mokytojos E. Stanevičienės dabar jau perkelta į internetinę erdvę -  į enciklopediją Lietuvai ir pasauliui (ELIP) sritis:Linkuvosgimnazija.

Taigi Linkuvos gimnazijos muziejus yra gyvas ir šurmuliuojantis, tinkama erdvė bendrauti, diskutuoti, žiūrėti filmukus  ir  visada laukia atvykstančių. Iš anksto dėkoju už galimybę besidomintiems dovanoti savo laiką.

Muziejaus vadovė Aldona Ašmonavičienė