Jūs išeisit visi, tyliai duris užversit,
       Vėjas plaukus taršys…
       Jis užneš tuos takus, kur išmynėt,
       Bet sugrįšit dar čia, į klases tas tuščias,
       Tik sugrįžę svečiais pasijusit…
       Linkuvos gimnazijos tradicijos gilios ir jomis galime didžiuotis. Mūsų žinių šventovė spalio mėnesį švęs 100 metų jubiliejų. Į gyvenimo kelią išlydėta ne viena laida.
       Šiandien, liepos 12 d., į plačiuosius gyvenimo vandenis išplaukė 94 laidos 32 abiturientai. Nors lietus sukliudė tradicinę eiseną, bet kunigo žodžiai, išgirsti bažnyčioje per mišias, drąsino ne tik abiturientus, bet ir jų tėvelius bei mokytojus. Po mišių visi rinkomės į kultūros centrą, o čia laukė nuostabaus balso savininkė Judita Leitaitė, kuri padovanojo nepakartojamą koncertą. Pasibaigus koncertui, abiturientams buvo įteikti atestatai. Gimnazijos direktorius Vaclovas Stapušaitis džiaugėsi mokinių gerais rezultatais, ypač Jogailos Jarašūno 100-uku iš anglų kalbos.
       Šventėje dalyvavo ir seimo narys V. Gailius, jo patarėjas, rajono meras S. Gegieckas, Linkuvos seniūnė. Svečiai taip pat džiaugėsi abiturientų rezultatais, linkėjo jiems gero vėjo. Gero skrydžio savo auklėtiniams linkėjo ir auklėtojos Virginija Ogintienė ir Birutė Deveikienė.
       Mieli abiturientai, per paskutinį skambutį Jus kvietėme ieškoti savo lobio, o šiandien norime dar pasakyti, kai rasite savo lobį (o jį tikrai rasite), grįžkite čia, į savo gimtąją šventovę ir pasidalinkite tuo lobiu su savo draugais ir mokytojais.
       Jūsų visada lauks šimtamečiai ąžuolai, mojuos magnolijos savo nuostabiais žiedais...

Trečiokai gimnazistai ir jų auklėtojos

atestatai2018 1 atestatai2018 2 atestatai2018 3