8b klasės mokinių tėveliai, ypač mamos, pritarė ir parėmė gimnazijos iniciatyvą – akciją „Nusimegzk tautinį šaliką“  ir visiems klasės mokiniams numezgė vienodus tautinius šalikus.
       Džiugu, kad auklėtinių tėveliai įsitraukė į ugdymo institucijos organizuojamą veiklą, savo pavyzdžiu vaikams parodydami pilietiškumą ir pagarbą valstybei.

Klasės vadovė Lina Alekseriūnienė

8b akcija