skamb13

8.00 – Klasių vadovų valanda. Tema „Saugumas mokykloje ir šalia jos“.

9.00 – Mokslo metų atidarymo šventė;

10.00 – Šv. Mišios Linkuvos bažnyčioje.