Saulėtą liepos 14-osios popietę Linkuvos gimnazijos 93 laidos abiturientai susirinko į brandos atestatų įteikimo iškilmes. Šv. Mišias už abiturientus, jų tėvelius, mokyklos bendruomenę aukojo Linkuvos parapijos klebonas Edvardas Zeidotas. Po Šv. Mišių kultūros centre abiturientai ir visi šventės dalyviai klausėsi smuikininko Gedimino Dalinkevičiaus ir gitaristo Simo koncerto. Tai mokyklos dovana abiturientams.
       Seimo narys Arūnas Gumuliauskas už aktyvią kultūrinę veiklą įteikė padėkas Domilei Romanovaitei ir Benui Mačiuliui; už aukštus valstybinių brandos egzaminų rezultatus Gabrielei Krivoščenkaitei ir Ievai Ožiūnaitei, už aktyvią kultūrinę ir sportinę veiklą Pauliui Pašakarniui. Gimnazijos direktorius Vaclovas Stapušaitis linkėjo abiturientams sėkmės tolimesniame gyvenime, sėkmingai pasirinkti studijas, darbą ir įteikė brandos atestatus ir padėkas už įvairius pasiekimus ir laimėjimus. Svajonių išsipildymo palinkėjo ir klasės auklėtoja. Ačiū direktoriui, pavaduotojoms, mokytojams ir aptarnaujančiam personalui tarė Paulius ir Karolina. Pasibaigus iškilmėms – tradicinė bendra nuotrauka prie paminklo „Čia mūsų namai“.

Klasės auklėtoja Angėlė Zalunskienė

atest 1 atest 2 atest 3 atest 4 atest 5 atest 7 atest 8 atest 9 atest 10 atest 11 atest 12 atest 13

Nuotraukos fotografo V. Pėželio