Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų

2017-01-17 Nr. D3-29 (1.8)

savivaldybių administracijų direktoriams
DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS VILNIAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
Kaip ir kiekvienais metais Vilniaus lietuvių namai planuoja priimti mokytis lietuvių kilmės vaikus gyvenančius ar gyvenusius užsienyje.
Prašytume rasti galimybių šią informaciją paskelbti Jūsų interneto svetainėje ir supažindinti Jūsų savivaldybėje esančias mokyklas, į kurias kreipiasi mokinių tėvai iš užsienio, kurių vaikai nemoka lietuvių kalbos:

Vilniaus lietuvių namai skelbia naujų mokinių priėmimą 2017-2018 mokslo metams. Šiuo metu gimnazijoje pagal Bendrojo ugdymo programas ir planus mokosi 351

lietuvių kilmės mokinys iš 33 pasaulio šalių. Gimnazija turi bendrabutį. Po pamokų gimnazijoje veikia vienuolika neformaliojo ugdymo būrelių, mokiniai gali dalyvauti kultūrinėje, meninėje, sportinėje veikloje. Gimnazijoje daug dėmesio skiriama mokinių lietuvių kalbos mokymui, bendrųjų kompetencijų ugdymui, socializacijai ir integracijai į Lietuvos gyvenimą, teikiama informacinė, psichologinė, socialinė-pedagoginė pagalba, padedama mokiniams greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje.

Gimnazijoje ugdymo procesas vykdomas lietuvių kalba pagal Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrojo ugdymo programas.. Nemokantys lietuvių kalbos mokiniai vienerius metus mokosi išlyginamojoje klasėje.

Į Vilniaus lietuvių namų gimnaziją priimami:
-iš užsienio atvykstančių/ parvykstančių lietuvių vaikai;
-ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai;
-lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys ir užsieniečiai.
Mokiniai, negyvenantys Vilniuje, yra apgyvendinami bendrabutyje ir maitinami

nemokamai. Sėkmingai gimnaziją baigusiems mokiniams išduodamas brandos atestatas, suteikiantis teisę ir toliau mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose, profesinio mokymo mokyklose.

Informacija visais klausimais teikiama:
Direktorius Gintautas Rudzinskas, tel. +370 5 269 5173, ei. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Balčiūnienė, tel. +370 5 269 5473, ei. p.

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ,
Socializacijos skyriaus vedėja Ineta Baubinienė, tel. +370 5 269 5473, ei. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ,

Raštinės vedėja Ilona Smalskienė, tel. +370 5 269 5173, ei. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , bendruoju gimnazijos ei. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba adresu Dzūkų g.

43, LT-02116 Vilnius, Lietuva.
Daugiau informacijos apie gimnaziją galima sužinoti interneto svetainėje www. I ietuviunąmai. Vilnius. Im. lt.

Gintautas Rudzinskas

Ilona Smalskienė, tel. +370 5 269 5173, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 43, 02116 Vilnius, tel. / faks. (8 5) 269 5173, ei. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190979161.
A. s. Nr. LT307044060001021841, AB SEB bankas, kodas 70440.