Vizija.

                  Kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija.

                

                  Misija.

                      Ugdyti savarankišką, sugebančią atsakingai kurti savo gyvenimą, visapusiškai išsilavinusią, galinčią pritaikyti įgytas žinias, sugebėjimus ir kompetencijas besikeičiančioje visuomenėje, realizuojančią mokymosi visą gyvenimą idėją, mokančiąįsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje jaunąją kartą.

 

               Gimnazijos vertybės.

  • bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai;

  • pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra;

  • profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija;

  • lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

 

               Veiklos prioritetai- strateginiai tikslai.

  1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

  2. Gimnazijos kultūros ir tradicijų puoselėjimas.

  3. Saugios ir estetiškos ugdymo(si) aplinkos formavimas.

Linkuvos gimnazijos emblema

emblema

Linkuvos gimnazijos himnas

Linkuva – tai dalelė Tėvynės,
Kiekvienam mums miela ir sava,
Nes jaunystė takus joj pramynė,
Čia pražydo ir meilė pirma.

Mūs gimnazija – sielų šventovė,
Susimąsčius tarp sodų žalių.
Jau dešimtmečiais dairos ir stovi,
Laukia grįžtančių savo vaikų.

O dalis jų kas metai pareina,
Nusilenkti kaip motinai tau
Ir jaunystės parsineša dainą,
Jai suskambus, kad būtų linksmiau.

Joj ne vieną sutikome draugą,
Atsivėrė pasaulis platus
Ir į skrydį sparnai mums išaugo,
Čia suradom antruosius namus.

Tartum upė gyvenimas teka,
Gęsta žvaigždės ir keičias laikai.
Atminimais išmargintas takas
Linkuvon mus lydės amžinai.

O jinai lyg motulė prie vartų,
Kaip žvaigždelė žydrynėj dangaus
Lauks, kol grįšime čia dar ne kartą
Prisimint, ką palikom brangaus...

Linkuva – tai antroji gimtinė,
Teišliks mums brangi visada.
Tartum Motina, tartum Tėvynė –
Brangesnių už kurias juk nėra.

Eilės Petro Klebario, muzika Vaivos Klupšienės

Linkuvos gimnazijos atkūrimo medalis

medalis  Paveikslelis

 

Naujienos

Apie gimnaziją

Renginiai

Sportas

Ugdymas karjerai

Pradinukas

Laikraštukai